Tentoonstelling

500 jaar Reformatie in Groningen

23 september 2017 t/m 17 juni 2018

In 1517 spijkerde Maarten Luther naar alle waarschijnlijkheid 95 stellingen op de deur van de slotkapel van Wittenberg (Duitsland). De kritiek van Maarten Luther op de Rooms-Katholieke kerk in 1517 vormde het begin van de Reformatie. Een tijd van godsdienststrijd, onlusten, oorlog en vervolging brak aan en resulteerde in verschillende protestantse kerken. In 1594 werd Groningen definitief calvinistisch. 500 jaar Reformatie in Groningen toont zilvergerei, Bijbels en portretten van beroemde predikanten uit de beginperiode van de kerken van de Reformatie.

  • In 1595 ging de kerkvoogd van Warffum met de miskelk naar zilversmid Munting in Groningen met het verzoek om een avondmaalsbeker te maken. Bruikleen Protestantse Gemeente Warffum