Tentoonstelling

Neo-Expressionisme in de jaren tachtig

19 december 2014 t/m 22 maart 2015

In het Prentenkabinet
Begin jaren tachtig waaide er een frisse wind door de kunstwereld. Nadat er jarenlang weinig waardering voor figuratieve schilderkunst was geweest, begonnen jonge kunstenaars in Europa en Amerika op een persoonlijke manier te tekenen en schilderen. Zij leken geen boodschap te hebben aan de modernistische idealen die de kunst in de richting van de abstractie hadden geduwd. In plaats daarvan namen zij hun eigen gevoelens en fantasieën tot uitgangspunt.

Dit over het algemeen kleurrijke werk werd wel betiteld als ‘neo-expressionisme’. Het is een lichtvoetige variant van het expressionisme: als er al diepe gevoelens werden geuit, gebeurde dat veelal met een knipoog. Het Groninger Museum toonde er al vroeg belangstelling voor. Vrijwel alle tekeningen die in het Prentenkabinet hangen zijn in de eerste helft van de jaren tachtig gekocht. 

Milan Kunc en Peter Angermann hadden zich verenigd in de Gruppe Normal en wilden toegankelijke kunst voor ‘gewone’ mensen maken. René Daniëls en Henk Visch gingen op een meer associatieve, poëtische manier te werk. Dat kan ook gezegd worden van Francesco Clemente, die inspiratie vond in India. Chuck Nanney toont invloeden uit het surrealisme en Martin Disler staat met zijn heftige tekenkunst nog het dichtst bij het oorspronkelijke expressionisme. Hervé Di Rosa is beïnvloed door strips en Jiří Georg Dokoupil levert met zijn Zelfportret met bloedneus een ironisch commentaar op de toenemende commercialisering van de kunst in de jaren tachtig: de kunstenaar als ‘merk’.

Veruit de meeste werken zijn zonder titel, wat de beschouwer de ruimte biedt er een eigen interpretatie van te geven.

  • Francesco Clemente, I, 1982, collectie Groninger Museum
  • Peter Angermann, Zusüp, 1980, Groninger Museum
  • Jiri Georg Dokoupil, Zonder titel, ('Mars') (uit de serie: Nose Bleeding Self Portraits), 1985, collectie Groninger Museum
  • René Daniels, Zonder titel, Sterren, Bed, 1981, collectie Groninger Museum
  • Milan Kunc, Zonder titel, 1982, collectie Groninger Museum