Aangekocht in 2015

Met steun van de BankGiro Loterij

Het Groninger Museum is heel blij met het jaarlijks geschonken bedrag van € 300.000, dat aan Andreas Blühm (algemeen directeur van het Groninger Museum) overhandigd werd tijdens het Goed Geld Gala van de BankGiro Loterij. Met dit prachtige bedrag kan het Groninger Museum nieuwe kunstwerken voor de collectie aankopen. In 2015 zijn onder andere De ijsbrekers van Jan Altink, en Boerenpaar van Henk Melgers aangekocht

Speel mee met de BankGiro Loterij en steun het Groninger Museum!
Als u meedoet aan de BankGiro Loterij, dan helpt u veel goede doelen die zich inzetten voor cultuur. De helft van de inleg van de deelnemers van de BankGiro Loterij gaat naar deze goede doelen. In 2015 heeft de BankGiro Loterij dankzij de lotverkoop een inleg van ruim 125 miljoen euro behaald. De helft hiervan komt direct ten goede aan organisaties die zich inzetten voor cultuur en behoud van cultureel erfgoed in Nederland. Binnen het totaal aantal verkochte loten krijgt directe werving, het zogeheten ‘geoormerkt werven’, door culturele organisaties een steeds prominentere rol. Deelnemers van de loterij geven hierbij aan dat zij voor een specifieke organisatie met de BankGiro Loterij meespelen. De helft van de lotprijs gaat naar de betreffende culturele organisatie. Het Groninger Museum is hierin met € 77.328 in 2015 zeer succesvol geweest.