Symposium Museum & Publiek

-

Datum: 05 september 2014 |

Op vrijdag 5 september is in het Groninger Museum het symposium “Museum & Publiek: voor wie maak je het interessant?”. Dit symposium wordt georganiseerd door masterstudenten van de Conservatorenopleiding Kunstgeschiedenis te Groningen. Het begint om 13.00 en eindigt om 17.00 uur. De toegang is gratis.

Binnen het thema “Museum & Publiek” zullen verschillende sprekers uit de internationale museumwereld een lezing geven. Hierbij wordt ingegaan op vraagstukken omtrent het publiek waar de verschillende musea zich op richten: is dit bijvoorbeeld een lokaal of (inter)nationaal publiek, welke rol spelen de ontstaans- en collectiegeschiedenis van het betreffende museum en op welke verschillende manieren proberen musea dit publiek te trekken?

Het symposium wordt geopend door Andreas Blühm, directeur van het Groninger Museum. Saskia Bak, directeur van het Fries Museum in Leeuwarden en alumna van de opleiding Kunstgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen, houdt de eerste lezing. De tweede lezing wordt verzorgd door Sibylla Goegebuer, adjunct-conservator van het Sint-Janshospitaal te Brugge. Peter van den Brink, directeur van de Aachen City Museums en ook alumnus van de opleiding houdt de laatste lezing. Na dit plenaire gedeelte is er een pauze, waarin het Groninger Museum gratis bezocht kan worden. Het plenaire gedeelte wordt na de pauze afgesloten met een paneldiscussie waaraan zowel de sprekers als onder andere Andreas Blühm deelnemen. Ook het publiek heeft tijdens deze discussie de mogelijkheid vragen te stellen. Het slotwoord wordt verzorgd door Bernhard Ridderbos, coördinator van de Conservatorenopleiding. Na afloop van het symposium volgt een borrel.

Meer informatie & aanmelden kan via mail: museumsymposium@rug.nl