TimeShift festival - 100 jaar na Le Sacre du Printemps

-

Datum: 24 mei 2013 t/m 02 juni 2013 |

Van 24 mei t/m 02 juni 2013 vindt in Groningen het Time Shift Festival plaats. Aanleiding is het eeuwfeest van de première van Le Sacre du Printemps van Igor Stravinsky. Het festival is een ode aan Stravinsky die nieuwe perspectieven schetste, verschuivingen in wetmatigheden in de vorm vond en vernieuwing in de 20ste-­‐eeuwse kunst bracht.

Kunst verrijkt en vormt onze individuele en collectieve ervaring. Dat gold in het bijzonder voor Le sacre du printemps. Het stuk choqueerde én vernieuwde door te appelleren aan de angst achter een vernis van beschaving. Het stuk bracht die inhoud in een vernieuwende vormentaal en veranderde daarmee de ervaring van kunst en ook van de werkelijkheid.

Het festival organiseert vernieuwing door de juiste mensen bij elkaar te brengen, hen te prikkelen en te inspireren. De resultaten daarvan zijn even zovele pogingen onze collectieve en individuele ervaring te beïnvloeden. Daar bestaat op heel veel niveaus zowel in de kunst als in de maatschappij sterke behoefte aan.


Deelnemende instellingen:

Buro05
Centrum Beeldende Kunst Groningen (CBK Groningen)
Club Guy & Roni
Duurzaam Groningen Sculptuur
Groninger Forum
Groninger Museum
Haydn Jeugd Strijk Orkest
J&M Urban Design
Museum De Buitenplaats (Eelde)
Noord Nederlands Orkest (NNO)
Noord Nederlands Toneel (NNT)
Np3
Oosterpoort/Stadsschouwburg
Platform Gras
Prins Claus Conservatorium
ROODPALEIS
Studium Generale


Meer informatie kunt u vinden op www.timeshift.nu