Voor Vrienden: Depotbezoek

-

Datum: 03 juni 2014 |

Conservator Caspar Martens ontvangt u in het depot van het Groninger Museum te Hoogkerk. In januari 2007 opende het Groninger Museum haar nieuwe depot. Al jaren kampte het Groninger Museum met depotproblemen. De collectie, bestaande uit zo’n veertig duizend kunstwerken en historische objecten, werd in verschillende depots, verspreid over de provincie en de stad, bewaard. In sommige depots waren de bewaaromstandigheden erbarmelijk.

Het depot heeft een totale oppervlakte van 6000 vierkante meter. Het is gebruikelijk dat museumdepots ruimer worden gebouwd dan op het moment van opening nodig vanwege de groei van de collecties in de toekomstige decennia. Het gebouw is uitgerust met het meest moderne klimaatsysteem waarmee het gewenste klimaat kan worden gecreëerd. De enorme installatie waarborgt een constante temperatuur en, zo mogelijk nog belangrijker, een stabiele luchtvochtigheid. Schommelingen in de luchtvochtigheid kunnen namelijk desastreuze gevolgen hebben voor de collectie van een museum.