Afdracht aan cultuur in 2011 met ruim 64 miljoen euro groter dan ooit

Steun deelnemers BankGiro Loterij steeds belangrijker voor culturele instellingen

Amsterdam, 6 februari 2012 - De opbrengst van de BankGiro Loterij steeg in 2011 naar ruim 128 miljoen euro. De helft hiervan - 64 miljoen euro - is bestemd voor cultuur en cultureel erfgoed in Nederland. Dit is de grootste bijdrage die de deelnemers van de cultuurloterij tot nu toe hebben gegeven aan cultuur. Maandag maakte de BankGiro Loterij tijdens haar feestelijke Goed Geld Gala bekend onder welke culturele instellingen zij dit recordbedrag verdeelt. In totaal namen 58 organisaties een cheque voor meerjarige of eenmalige steun in ontvangst.

Nieuwe ondersteuningen
NEMO Amsterdam ontvangt vanaf 2012 meerjarige financiële ondersteuning van de BankGiro Loterij, met een jaarlijkse bijdrage van 200.000 euro voor een periode van vijf jaar. Een andere publieksfavoriet, de Hermitage Amsterdam, ontvangt de komende vijf jaar 300.000 euro jaarlijks.

Eenmalige financieringen
Zes culturele instellingen ontvangen een eenmalige financiering. Kasteel De Haar in Haarzuilens, dat na een grootscheepse renovatie in juni 2011 weer openging, krijgt 1 miljoen euro voor de aankoop van de collectie van het kasteel. De fondsenwerving is hiermee bijna afgerond. Met deze financiële injectie hoopt de loterij andere fondsen en overheden aan te sporen de allerlaatste financiële gaten te dichten.

Het Zaans Museum heeft de ambitie te groeien van 60.000 naar 100.000 bezoekers per jaar. De BankGiro Loterij steunt het museum eenmalig met 500.000 euro om de hoofdpresentatie te vernieuwen.

Bijdragen door het hele land
Deelnemers van de BankGiro Loterij zijn verspreid over heel Nederland. De loterij vindt het belangrijk dat de culturele instellingen die een bijdrage ontvangen door het hele land te vinden zijn. De loterij ondersteunt al het Fries Museum, het Drents Museum, het Noordbrabants Museum en het Zeeuws Museum. Daar komt nu het Limburgs Museum in Venlo bij met een eenmalige bijdrage van 600.000 euro voor de vernieuwing van de presentatie.

Bijzondere projecten
FOAM en het Nederlands Fotomuseum krijgen een extra bijdrage voor een bijzonder project. Zij ontvangen samen 449.969 euro voor de organisatie van een nieuw initiatief, de jaarlijkse Fotoweek. Tijdens die week zal Nederland in het teken staan van fotografie, met een ‘Avond van de Fotografie’, tentoonstellingen en een selectie van de ‘Fotografen des Vaderlands’.
Acht andere organisaties ontvangen ook een bijdrage voor een bijzonder project. Zo ontvangt het Fries Museum 446.148 euro voor een regionale kunsttalentenjacht. Het Prins Bernhard Cultuurfonds kan rekenen op 500.000 euro om vijf zomerfestivals, waaronder Noorderzon in Groningen, Oerol op Terschelling en Theaterfestival Boulevard in ‘s-Hertogenbosch, extra bijzonder en feestelijk te maken. Het Rijksmuseum ontvangt 1.500.000 euro om na de heropening, in de tuinen rond het museum vijf jaar lang elke zomer een vrij toegankelijke, internationale beeldententoonstelling te kunnen programmeren.

Fred Teeven: “mooi en waardevol”
Staatssecretaris Fred Teeven, verantwoordelijk voor het kansspelbeleid, was gastspreker en deelde tijdens het gala zijn visie op het kansspelbeleid en de opbrengsten voor de samenleving. Hij sprak onder andere over de vergunningen. “Als we straks kansspelvergunningen gaan verlenen volgens de nieuwe systematiek, zullen we nadrukkelijk rekening houden met de financiële belangen die de goede doelenorganisaties hebben bij de opbrengst uit loterijen. Dat in Nederland een groot deel van de inkomsten uit kansspelen ten goede komt aan goede doelen, vind ik mooi en waardevol. Dat principe wil ik dan ook zeker overeind houden – en waar mogelijk zelfs versterken!”.

Nieuwe voorzitter Raad van Commissarissen
De BankGiro Loterij maakt onderdeel uit van de Holding Nationale Goede Doelen Loterijen. Tijdens het Goed Geld Gala van de BankGiro Loterij maakte directievoorzitter Boudewijn Poelmann bekend dat Dr. Cees Veerman per april zal aantreden als voorzitter van de Raad van Commissarissen. Hij volgt daarmee interim voorzitter Pieter Winsemius op. Voormalig minister van Landbouw Cees Veerman was tot voor kort voorzitter van Natuurmonumenten.

BankGiro Loterij – de cultuurloterij van Nederland
De BankGiro Loterij is de oudste goededoelenloterij van Nederland. Ongeveer 700.000 Nederlanders spelen mee. Zij maken kans op prijzen en steunen molens, musea en monumenten in Nederland. De BankGiro Loterij kon dankzij haar deelnemers uit de inleg in 2011 ruim 64 miljoen euro bijdragen aan het behoud van cultureel erfgoed in Nederland. Met de bijdrage uit dit jaar en voorgaande jaren zorgen de deelnemers van de cultuurloterij ervoor dat molens, musea en monumenten bewaard blijven. Zo maakt de BankGiro Loterij de renovaties van Het Rijksmuseum en het Scheepvaartmuseum mede mogelijk. Ook kon de Hermitage Amsterdam dankzij een grote bijdrage van de loterij gerealiseerd worden. De loterij draagt daarnaast financieel bij aan regionale musea als Fries Museum, Drents Museum en het Noordbrabants Museum. Deelnemers van de BankGiro Loterij steunen ook publieksfavorieten als Beeld en Geluid, het Spoorwegmuseum, het Nederlands Openluchtmuseum en Paleis Het Loo. De BankGiro Loterij is met de Nationale Postcode Loterij en de VriendenLoterij onderdeel van de Holding Nationale Goede Doelen Loterijen. De directie van de drie loterijen wordt gevoerd vanuit Novamedia. Novamedia/Postcode Loterijen is de derde grootste private geldgever aan goede doelen ter wereld. www.bankgiroloterij.nl