Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden

ArtStudio - Groninger Museum

1. Inschrijving en betaling voor ArtStudio is alleen mogelijk via de webshop van het Groninger Museum. Bij inschrijving verklaart u zich akkoord met de Algemene Voorwaarden.

2. Inbegrepen bij het cursusgeld zijn lessen, rondleidingen, excursies, cursusmap, koffie of thee tijdens de pauze en toegang tot het Groninger Museum op cursusdagen.

3. Het Groninger Museum is niet aansprakelijk voor schade, verlies, diefstal of beschadiging van deelnemers aan goederen, eigendommen, gebouwen en personen tijdens de cursus en de excursies. De deelnemer dient in het bezit te zijn van een WA-verzekering.

4. Inschrijvingen kunnen tot 3 weken voor aanvang van de cursus kosteloos geannuleerd worden. Bij annulering binnen 3 weken voor aanvang van de cursus wordt geen restitutie verleend. Wel mag u uw plaats zelf aan een ander afstaan.

5. Na inschrijving ontvangt u een cursuspas, deze dient u bij iedere bijeenkomst mee te nemen. De pas is tevens uw toegangsbewijs tot het museum op cursusdagen.

6. Het is niet mogelijk om lessen in te halen; verzuim van lessen geeft geen recht op restitutie van een deel van het inschrijfgeld.

7. Tussentijds beëindigen van de cursus door de deelnemer geeft geen recht op restitutie van het inschrijfgeld.

8. De cursus vindt doorgang bij voldoende deelnemers. Als de cursus is volgeboekt wordt u op een wachtlijst geplaatst.

9. Het Groninger Museum behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de programmering.