Alzheimer project

Kunst op maat voor mensen met Alzheimer

Het Groninger Museum en Stichting de Hoven zijn begin 2014 een
Kunst-op-maat project gestart voor mensen met Alzheimer en hun mantelzorgers. Met behulp van de geschilderde landschappen van Groninger kunstenaarsvereniging De Ploeg kunnen deze bezoekers beelden uit hun eigen verleden herkennen.

De Hoven is een ouderenzorgaanbieder in de provincie Groningen, met onder andere verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorg.  Eén van de specialisaties is dementie. Mensen moeten verder kunnen gaan met het leven dat ze gewend zijn, ook als ze oud zijn en in een zorgcentrum of verpleeghuis gaan wonen. Dat betekent dat mensen zoveel mogelijk de regie over hun eigen leven moeten kunnen houden. Er is daarom contact gezocht met het Groninger Museum om te kijken of er, in het kader van de visie van De Hoven, samengewerkt zou kunnen worden.               

Op maandag stelt het museum de deuren speciaal voor deze Alzheimer-groep open. Het museum is dan gesloten voor andere bezoekers. Op de tentoonstellingsruimte is het een rustige en veilige sfeer. Onnodige geluiden en indrukken worden vermeden. 

Over de Ploeg
De kunstwerken van de Groninger  kunstenaarsvereniging De Ploeg zijn gemaakt in Groningen en haar Ommelanden en zijn vanwege de herkenbaarheid bij uitstek geschikt om als uitgangspunt te nemen voor de bezoekers met Alzheimer.  De schilders van de Groninger kunstkring De Ploeg maakten het weidse Groninger landschap tot belangrijk onderwerp van hun kunst. Daarmee ontstonden de karakteristieke landschappen met hoge horizonten en in de verte verdwijnende wegen en sloten; in expressionistische kleuren en verftoetsen gaven zij uitdrukking aan de uitgestrektheid en ruigheid van dit boerenland. Behalve het (Groninger) landschap vormden ook het portret en het stadsleven belangrijke schilderkunstige motieven binnen De Ploeg. Het Groninger Museum bezit ruim 2000 werken van De Ploeg.