Andreas Blühm houdt lezing

  • Andreas Blühm

“Hoe presenteer je geschiedenis in een museum?”

Dat is een lastige vraag, die juist in Nederland nog niet is beantwoord. Het Nationaal Historisch Museum komt er vooralsnog niet en mogen we in dat opzicht tevreden zijn met de nieuwe opstelling van het Rijksmuseum?
Andere landen hebben minder moeite met het presenteren van geschiedenis, maar dat wil zeker niet zeggen dat het hun gelukt is. Het Deutsches Historisches Museum in Berlijn is ondanks zijn aantrekkingskracht op eht publiek eerder een voorbeeld van hoe je het niet moet doen. En in Groningen dan? Hoe kunnen we het hier, in het Groninger Museum en daarbuiten, met onze bescheiden middelen beter doen? Deze lezing zal daar nog niet hét antwoord op kunnen geven, maar kan misschien een bijdrage aan de discussie leveren.

Daar gaat  Andreas Blühm, de directeur van het Groninger Museum, op in met zijn lezing op de Dag van de Groninger Geschiedenis. De lezing van Andreas Blühm vindt plaats op zaterdag 5 oktober van 11.45 - 12.15, Cascadeplein 10, Groningen

Met als thema Vorst & Volk biedt deze dag verder mini-exposities, ook van het Groninger Museum, muzikale optredens, stadswandelingen, depot-rondleidingen etc.  

De Dag vindt plaats op zaterdag 5 oktober, van 11.00 tot 17.00 uur in RHC Groninger Archieven, Cascadeplein 4, Groningen.