Aquarel weer terug in album van Mesdag

26 mei 2016

Een lang onvindbare aquarel vindt ruim 80 jaar later zijn weg terug in zijn oorspronkelijke album. De expositie De Vrienden van Mesdag toont het complete album met aquarellen en tekeningen die de Groninger kunstenaar H.W. Mesdag en zijn vrouw in 1881 ontvingen van de Hollandsche Teeken Maatschappij. Eén blad, dat van Mesdags beroemde achterneef Sir Lawrence Alma Tadema, was apart ingelijst en sinds de verkoop ervan in 1919 onvindbaar. Tot voor kort.

In de negentiende eeuw werden aquarellen populair als zelfstandige kunstwerken. Er werden in diverse steden aparte gezelschappen voor opgericht. De Groninger kunstenaar H. W. Mesdag (1931-1915) had dit ervaren in zijn leertijd in Brussel. Hij werd in 1876 in Den Haag een van de oprichters en eerste voorzitter van de Hollandsche Teeken Maatschappij. De vereniging organiseerde jarenlang succesvolle exposities van aquarellen en tekeningen. De deelnemende kunstenaars worden tot de Haagse school gerekend. Mesdags achterneef en vriend Sir Lawrence Alma Tadema werd erelid.

In 1881 kregen H. W. Mesdag en zijn vrouw Sientje Mesdag-Van Houten (1834 - 1909), eveneens een gewaardeerd kunstenares, voor hun zilveren huwelijksfeest van de Hollandsche Teeken Maatschappij een prachtig album vol met aquarellen en tekeningen. Deze laten de verscheidenheid van de Haagse school zien. Het Album werd in 1931 door een nichtje van de Mesdags aan het Groninger Museum geschonken. Het erelid Alma Tadema had eveneens bijgedragen aan het album, maar Mesdag was met zijn aquarel zo blij dat hij deze apart in een vergulde lijst liet zetten. Na Mesdags dood kwam dit werk niet terug in het album en werd het verkocht. In 2016 heeft het Groninger Museum dit ontbrekende blad kunnen aankopen met dank aan de welwillendheid van de eigenaars en aan het legaat van de heer en mevrouw De Marees van Swinderen – De Blocq van Scheltinga.

De Kus
De aquarel toont een moeder die afscheid neemt van haar kind, met op de achtergrond de azuurblauwe Middellandse Zee. De kunstenaar, in de gedaante van een beeld, kijkt op het schouwspel neer. Het is toepasselijk dat Alma Tadema de zee een rol laat spelen in zijn bijdrage voor Mesdag, een fervent zeeschilder. De aquarel maakt niet alleen het album compleet, het is ook een mooie aanvulling op ouder werk van Alma Tadema in het Groninger Museum.

De tentoonstelling De Vrienden van Mesdag is te bezoeken van 11 juni tot en met 11 september 2016.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Noot voor de redactie
Voor meer informatie en beeldmateriaal kunt u contact opnemen met het Groninger Museum, afdeling Communicatie, PR en Marketing:
Willemien Bouwers, wbouwers@groningermuseum.nl  +31 (0)50 3666 510.
Karina Smrkovsky, ksmrkovsky@groningermuseum.nl, +31 (0)50 3666 512.