Artogather

  • Artogather

Artogather is een interactief digitaal samenwerkingsproject van Biblionet, het Noorderpoortcollege, het ICT-Innovatiecentrum en het Groninger Museum.

Spelenderwijs leren
De vorm die gekozen is om kunst toegankelijker te maken voor leerlingen zou je een artventure kunnen noemen.

Het spel start voor de deur van een mysterieus digitaal museum. Wie naar binnen gaat, komt terecht in een ronde ontvangstruimte waar een aantal deuren en losse objecten toegang bieden tot verschillende ruimtes met thema’s als schilderkunst, mode, graffiti en fotografie. In zo’n ruimte treft de leerling werk van kunstenaars aan uit de collectie van het Groninger Museum. Gevarieerd beeldmateriaal van het ICT-Innovatiecentrum, onder andere in de vorm van prachtige animaties, zorgt voor inspirerende indrukken. Spelenderwijs leert de leerling van alles over kunstwerken, kunstenaars en stromingen. De informatie die verwerkt is in de website is voorgeselecteerd door medewerkers van het Groninger Museum en vervolgens door docenten van het Noorderpoortcollege bewerkt tot korte en eenvoudige teksten.

Om te laten zien dat kunst bij ons dagelijkse leven hoort, zijn de kunstwerken in een natuurlijke omgeving geplaatst. Graffiti staat op de deuren van een metrostation, fotografie begint in een doka. Over mode kom je meer te weten in een winkelstraat.

Door op bepaalde plaatsen op het scherm te klikken krijgt de leerling opdrachten en informatie. De leerling wordt uitgedaagd om manieren te vinden waarop hij verder kan komen in het artventure. Zoekend en spelend bezoekt hij alle onderdelen van een ruimte.

Nadat alles in een binnenruimte is gedaan, krijgt de leerling toegang tot de buitenwereld die bij deze binnenruimte hoort. In de buitenwereld maakt hij op een soortgelijke manier als in de binnenruimte kennis met kunstwerken en kunstenaars binnen dezelfde discipline.

Verdieping

Leerlingen die zich verder willen verdiepen in objecten, oeuvres, kunstenaars en stromingen kunnen terecht in de Digitale Bibliotheek.. Biblionet heeft de kunstwerken uit het Groninger Museum trefwoorden gegeven die gekoppeld zijn aan de catalogus. Over de kunstwerken op de site zijn teksten gemaakt en via woorden in die teksten kun je op de site doorklikken voor meer informatie. Zo kan de site ook een goed startpunt vormen voor werkstukken en projecten; tijdens het artventure oriënteert de leerling zich op onderwerpen en nadat er een keuze is gemaakt, kan de leerling gericht op zoek gaan naar bronnen in de Digitale Bibliotheek, zonder het risico te verdwalen op het grenzenloze internet.

Artogather in de les
Wie Artogather bezoekt, zal ervaren dat de website zich door zijn laagdrempeligheid en speelsheid leent voor uiteenlopende toepassingen en geschikt is voor diverse doelgroepen.

Als primaire doelgroep gold tijdens de ontwikkeling van Artogather de leerlingenpopulatie van VMBO-tl, maar de website is ook goed te gebruiken door leerlingen van HAVO en VWO en door overige geïnteresseerden, zoals museumbezoekers.

De didactische aanwijzingen in deze docentenhandleiding zijn gericht op gebruik binnen het VMBO.

http://www.artogather.nl/