Bestuur, adres & contact

Bestuursleden

Het bestuur van Stichting De Ploeg verricht haar werkzaamheden onbezoldigd en de stichting heeft daarnaast ook geen medewerkers op de loonlijst staan.


O.H. Alkema
Amersfoort

Dr. A.P. ten Cate
(secretaris)
Roden

Prof. Dr. P. Jordens
(voorzitter, collectiebeheer)
Nijmegen

Mr. R.W. Lagerwaard
(penningmeester)
Groningen

Dr. C.P.J. van der Ploeg
Groningen

D. Sijens
(redacteur Ploeg Jaarboek)
Groningen

Drs. M. Jansen
(namens het Groninger Museum)
Groningen

Contactadressen
Vragen kunt u stellen via het e-mailadres: StgDePloeg@gmail.com.
Postadres: Wiltenmaat 2, 9302 GB Roden.