De beeldenstorm overleefd

17 december 2016

De Reformatie was voor de kerk een zegen, maar heeft de kunst veel schade berokkend. De calvinisten duldden geen beelden in de kerk.

Artikel Friesch Dagblad 17 december 2017

Artikel Friesch Dagblad 17 december 2017

Artikel Friesch Dagblad 17 december 2017 (.PDF)
  • Aanbidding van de Drie Koningen of Kerststal