Een Roomse schaal uit Friesland

11 maart 2017

In 1594 veroverden Prins Maurits en Graaf Willem Lodewijk na een decennia durende guerrillaoorlog de stad Groningen op de Spaanse bezetting. Vanaf dat moment was heel Noord-Nederland vrij van de Spaanse overheerser. Bij de overgave van de stad werd gedicteerd dat Groningerland, net als Friesland, calvinistisch werd.

Tussen het katholieke zilver van de vroegere Martinuskathedraal, tegenwoordig als bruikleen bewaard in het Groninger Museum, zit ook een schaal. Deze is mogelijk gebruikt om de ampullen voor water en wijn op te zetten, en wellicht ook in gebruik geweest als doopschaal. De schaal is al in 1623 gemaakt door de Leeuwarder zilversmid Hans Christiaans. Het is een prachtige gedreven schotel met in het midden een voorstelling van Johannes de Doper die Jezus doopt in de Jordaan. Boven Jezus daalt de Heilige Geest in de vorm van een duif neer. De rand is ruim versierd met ratie waaronder vier engelenkopjes en in vier cartouches zijn de Arma Christi te zien. De Arma Christi, kerk in de stad werd ingericht voor de katholieken wilden de heren pastoors geen altaar vol Jezuïeten.  

Friesch Dagblad, 11 maart 2017

Friesch Dagblad, 11 maart 2017 (.PDF)
  • Een Roomse Schaal uit Friesland