Grote Friese geleerde even thuis

24 september 2016

Rudolf Agricola was een beroemde laatmiddeleeuws geleerde. Zijn portret, gemaakt door niemand minder dan Lucas Cranach de oudere, hangt komende twee jaar in het Groninger Museum.

Artikel Friesch Dagblad 24 september 2016

Artikel Friesch Dagblad 24 september 2016

Artikel Friesch Dagblad 24 september 2016 (.PDF)
  • Rudolf Agricola, Lucas Cranach