Haven met zeilboten

Aangekocht met steun BankGiro Loterij in 2016

  • Haven met zeilboten, H.N. Werkman uit Leens, 1944, Collectie Groninger Museum

Dit druksel van zeilboten in een haven, maakt deel uit van een serie van vier havengezichten waarvan één is zoekgeraakt. Haven met zeilboten moet ontstaan zijn voor 1 maart 1944, omdat Werkman op die datum in een brief aan Henkels melding maakte van de verkoop van het werk: 'Mr Nagel heeft een doek van mij gekocht, een haven met pakhuizen en scheepjes.' Dit betekent waarschijnlijk dat alle vier de havengezichten rond deze tijd zijn ontstaan.

De blad vullende voorstelling voerde Werkman uit in de sjabloontechniek. Daarnaast hanteerde hij de zijkant van de handrol voor de detaillering, zoals de dunne lijnen van het tuigage van enkele zeilboten. De achtergrond is licht ingerold met verschillende tinten. Ofschoon er geen directe voorstudie bekend is, bestaat er een uitgewerkte potloodschets, die zeker met het havengezicht in verband kan worden gebracht.