Tentoonstelling

Sateliettentoonstelling in het UMCG: Beelden van Buiten

13 juni 2018 t/m 24 juli 2018

In Universitair Medisch Centrum Groningen was de expositiereeks Beelden van Buiten met werken van De Ploeg te zien, georganiseerd door UMCG Kunstzaken en het Groninger Museum.

De expositie werd eerder beïndigd dan gepland. O
mdat de temperatuur in de vitrines hoog was en naar alle waarschijnlijkheid nog verder op zou lopen, haalde het Groninger Museum uit voorzorg de elf schilderijen van diverse Ploegleden uit de vitrines in het UMCG. Hoge temperaturen en temperatuurschommelingen kunnen van invloed zijn op materialen zoals hout en verf. Om dit risico te vermijden werd samen met UMCG besloten om de schilderijen terug te brengen naar het depot.

De keus van het museum om in het jubileumjaar van De Ploeg ook in het UMCG aandacht te besteden aan deze Groninger kunstgenootschap was snel gemaakt. En wat is er toepasselijker om dan daadwerkelijk te kiezen voor ‘beelden van buiten’: stadsgezichten en landschappen waarin de Ploegschilders hun directe leefomgeving hebben vastgelegd. 


Het kunstgenootschap Thomassen à Thuessink (TÀT) organiseert tentoonstellingen, educatieve projecten en andere publieksactiviteiten waarin kunst, gezondheidszorg, wetenschap en de actualiteit elkaar raken. Het is een samenwerkingsverband van Academie Minerva, het Groninger Museum, het Drents Museum, Kunstruimte Wagemans en het UMCG. 

UMCG, Hanzeplein 1, 9713 GZ, Groningen