De Collectie Veendorp

Sinds 1969 bevindt zich de particuliere kunstcollectie van R.J. Veendorp (Appingedam 1905 – Bennekom 1983) in het Groninger Museum. De heer Veendorp studeerde tekenen, kunstnijverheid en bouwkunde aan de Academie Minerva in Groningen, en werkte daarna bij het architectenburo van A.J. Kropholler in Wassenaar.

Al op jonge leeftijd begon hij kunst te verzamelen. Aangezien hij geen ruim inkomen had, kon hij slechts met mate kunstwerken aankopen. Daarom is het des te meer te bewonderen dat hij een zo consistente en kwalitatief hoogwaardige collectie wist op te bouwen. In de loop van meer dan vijftig jaar kocht hij met grote liefde en zorgvuldigheid enkele honderden schilderijen, tekeningen, grafiekbladen en (kleine) sculpturen.

  • Floris Hendrik Verster - Bloemstilleven: Anemonen en bladeren
  • Odilon Redon - Coquelicots
  • Matthijs Maris - Meisje aan de pomp
  • Willem Bastiaan Tholen - Straatje in Den Haag
  • Charles François Daubigny - La Mer, Temps Gris

Hoewel de heer Veendorp altijd benadrukte dat hij ‘zonder systeem’ verzamelde, is er toch een samenhangend geheel ontstaan. Dat kwam mede door zijn manier van verzamelen. Als hij een kunstwerk mogelijk wilde kopen, vroeg hij aan de kunsthandel of hij het eerst in huis mocht hebben, alvorens definitief over aankoop te beslissen. Zo kon hij zien of het werk een versterking en verrijking betekende van zijn verzameling. Veendorp had daarbij een voorkeur voor de meer traditionele genres als het landschap, het stilleven, dorpsgezichten en interieurs, en hield zich verre van de meer experimentele en luidruchtige stromingen in de kunst van de twintigste eeuw.

Veendorp had geduld en een oog voor kwaliteit; hij wist van vooraanstaande kunstenaars goed werk te verkrijgen, onder andere van Willem B. Tholen, van de schilders van de Haagse School, van de ‘Amsterdamse impressionisten’ Isaac Israëls en G.H. Breitner, van bijzondere Nederlandse kunstenaars uit de eerste helft van de twintigste eeuw als Floris Verster en Charley Toorop, en enkele mooie voorbeelden van negentiende-eewse Franse schilderkunst, o.a. Corot, Daubigny en Redon.

De Collectie Veendorp is in bezit van het J.B. Scholtenfonds te Groningen, die het sinds 1969, precies veertig jaar geleden, in langdurig bruikleen afstaat aan het Groninger Museum. Binnen de verzameling van het Groninger Museum betekent het een belangrijke aanvulling op de reeds aanwezige collectie. Met grote regelmaat worden werken uit de Collectie Veendorp tussen werken uit de eigen museumcollectie getoond.