De Sceatta-schat van het klooster Barthe

In 1838 werd er in Landkreis Leer een schat van 800 zilveren munten gevonden. Ze werden opgegraven bij het verlaten klooster Barthe.
Deze muntschat uit de vroege middeleeuwen kan als de grootste va Nedersaksen worden beschouwd en is tot nu toe de omvangrijkste vondst van zogenaamde sceatta’s.

  • Schatvondst van kleine muntjes, sceatta genoemd. Zilver, begraven tussen 730-740 na Chr. Gevonden bij Kloster Barthe (Ostfriesland, Duitsland) Ostfriesisches Landesmuseum, Emden. Foto: Gerhard Kronsweide

Het woord sceatta betekent schat.
De munten zijn heel klein, kleiner dan ons eigen betaalmiddel. Het was een gangbaar betaalmiddel langs de hele Noordzeekust van Denemarken tot aan Engeland en Frankrijk.
De schat bestaat uit verschillende sceatta’s, het grootste deel komt uit 720 – 740. Daarom vermoeden we dat de schat tussen 730 en 740 n. Chr. begraven is.
Wie de schat bezat en heeft verborgen, weten we niet. Misschien was het een koopman die handelde langs de kust? Of was het iemand die een belangrijke rol speelde toen de zandgronden bij Hesel opnieuw bevolkt werden? Het zal altijd een raadsel blijven.