De muntschat van Feerwerd

In 1971 werd een opmerkelijke vondst gedaan in Feerwerd, Langeveld. Onder de voorkamer van een boerderij, waar gasfitters bezig waren werden twee stenen kruikjes gevonden met maar liefst 648 gouden munten. De boerderij waar zij dit vonden was ooit een van de kloosterboerderijen van Aduard.

  • Twee kruiken gevuld met 648 gouden munten. Stengoed en goud, begraven 1528-1548. Gevonden in boerderij Langeveld te Feerwerd. Groninger Museum (met steun Provincie Groningen& Stuchting J.B. Scholtenfonds)
  • Twee kruiken gevuld met 648 gouden munten. Stengoed en goud, begraven 1528-1548. Gevonden in boerderij Langeveld te Feerwerd. Groninger Museum (met steun Provincie Groningen& Stuchting J.B. Scholtenfonds)

De kruikjes werden daar  tussen 1528 en 1548 verborgen. In deze kruikjes zaten 648 munten met een opmerkelijke samenstelling. Er werden 519 Philippusguldens, 124 Duitse goudguldens, 4 Nederlandse goudguldens en een Engelse angelot gevonden.
De goudschat was met grote zorgvuldigheid bijeengebracht. Een gewone schat zou een veel grotere diversiteit aan vreemde munten hebben opgeleverd. Hier had de eerste eigenaar echter de beste gouden munten van twee typen bijeengebracht. De kans is groot dat dit iemand was met internationale contacten. Niet onmogelijk is, dat een Groninger paardenhandelaar dit bijeen bracht. Groningen stond bekend om zijn paardenhandel net als oost-Friesland. In de paardenhandel was veel geld te verdienen.

Helaas de administratie van de verhuur van de kloosterlanden van vóór 1594 allemaal verdwenen, zodat we niet weten wie rond 1530 in Langeveld woonde. De schat was van grote waarde. Een paard kostte bijvoorbeeld 40 Emder guldens, dat maakt dat de schat ongeveer achttien paarden vertegenwoordigt.

De schat markeert een voor Groninger landbouw voorspoedige tijd. Door de vruchtbare grond die er in Groningen was, en dankzij de paardenhandel was het hier goed boeren.