Donateurs en ANBI

De stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) met een culturele doelstelling. Donateurs van een culturele ANBI komen in aanmerking voor een extra giftenaftrek: particulieren mogen in hun aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. Het fiscaalnummer van de stichting is 806140690. De aftrekmogelijkheden van giften aan een ANBI zijn veel ruimer voor periodieke giften. Periodieke giften zijn aftrekbaar als ze een looptijd hebben van minimaal vijf jaar (of korter bij eerder overlijden). Een gever kan een giftenaftrek voor periodieke schenkingen claimen als deze schenkingen schriftelijk zijn vastgelegd in een schenkingsovereenkomst, die hier gedownload kan worden.

Nieuwe donateurs kunnen zich opgeven door het aanmeldingsformulier op te sturen (hieronder downloaden) en een donatie over te maken op de bankrekening van de Stichting de Ploeg: NL75RABO0137583117 (BIC RABONL2U). De donatie bedraagt minimaal 40 Euro. Wie een door te stichting af te geven schenkingsovereenkomst voor een ‘culturele ANBI’-claim wenst (eveneens hieronder te downloaden) betaalt minimaal 50 Euro. Het ANBI/RSIN-nummer van de stichting voor de belastingaangifte is 806140690, als transactienummer kunt u "0" invullen. Hogere bedragen dan de genoemde minimum donaties zijn zeer welkom.

Aanmeldingsformulier

Word donateur van Stichting De Ploeg

Aanmeldingsformulier (.PDF)

Formulier schenkingsovereenkomst

Formulier schenkingsovereenkomst (.PDF)