Educatieve programma's voor het speciaal onderwijs

De programma’s zijn gedifferentieerd en worden op maat aangeboden. Meerdere zintuigen worden uitgedaagd. Geluiden, het voelen van voorwerpen ondersteunen het kijkplezier.
Door even buiten de veilige muren van de school te zijn, komen de kinderen in contact met nieuwe dingen en ontdekken nieuwe kwaliteiten bij zichzelf. Het museumbezoek blijkt steeds weer vooral voor deze kinderen een verrijkende ervaring.
Een groep kan in principe 2 uur blijven. De rondleiding is klaar wanneer de kinderen dat aangeven. Er wordt dan uitgeweken naar het kinderatelier. Hier kunnen de kinderen even iets eten/drinken en vervolgens een creatieve opdracht uivoeren. Daarom bestaat het programma altijd uit een rondleiding en het kinderatelier.