Het masker van Middelstum

Tijdens de opgraving van een nederzetting uit de ijzertijd bij Middelstum, werd een groot deel van een gezichtsmasker gevonden.
Jaren later bij de bestudering van het opgegraven aardewerk kwam tussen de scherven nog een deel van het voorhoofd tevoorschijn. De hele rechterhelft van het masker bleek te zijn bewaard. We denken dat het masker symmetrisch was, maar zeker weten we het natuurlijk niet.

  • Masker, 5de eeuw voor Christus. Gevonden in 1971 tijdens het archeologisch onderzoek van een vlaknederzetting aan de Boerdamsterweg in Middelstum (gem. Loppersum).

Het masker stelt een strak gezicht voor met aan de zijkant kleine gaatjes voor een touwtje. Op deze manier zou het masker op het hoofd bevestigd kunnen worden.

Het masker is moeilijk te plaatsen, er zijn geen andere voorbeelden van dergelijke maskers bekend. Het zou gedragen kunnen zijn door een sjamaanachtige figuur maar kan ook op een heel andere manier zijn gebruikt.

Het is erg jammer dat het masker een losse vondst is. Het werd gevonden bij een nederzetting met gebouwen uit de 6e tot 5e eeuw v.Chr. Er zijn echter weinig andere nederzettingen uit deze tijd opgegraven, dus is er geen referentiepunt.
Het is niet te achterhalen waar het masker lag in de nederzetting, wel weten we dat het in de buurt van veekraal is aangetroffen.

Misschien hing het masker wel aan een paal om de boze geesten te verjagen. Of was het een offer om de goden gunstig te stellen.