H.N. Werkman. Oeuvre en archief

Het Werkman Archief omvat een grote hoeveelheid archief- en documentatiemateriaal over het leven en werken van de Groningse drukker/kunstenaar Hendrik Nicolaas Werkman (1882-1945). Dit materiaal is verzameld door Jan (van Loenen) Martinet en het Stedelijk Museum te Amsterdam. Martinet werkte lange tijd als conservator van prenten en tekeningen in de collectie van het Stedelijk Museum, bracht daar een omvangrijke collectie werken van Werkman bijeen en ontwikkelde zich gaandeweg tot kenner bij uitstek van diens werk. Van de oprichting tot zijn dood (1993) maakte Martinet deel uit van het bestuur van de Stichting H.N. Werkman.

In de periode 2002-2011 bevond het archief zich ten behoeve van het Werkman project als bruikleen in het Groninger Museum en werd ondermeer de digitaal raadpleegbare inventaris samengesteld. Inmiddels is het archief terug naar het Stedelijk Museum Amsterdam. In het archief bevinden zich: de persoonlijke bezittingen van Werkman, die hij tijdens zijn arrestatie en executie in 1945 bij zich droeg (o.a. manchetknopen, portemonnee, paspoort); correspondentie van Werkman en geadresseerden; foto’s van Werkman en zijn familie; vakliteratuur (o.a. boeken, tentoonstellingscatalogi, artikelen); publiciteitsmateriaal (o.a. affiches, uitnodigingen); documentatie over het oeuvre (o.a. recensies, werkdossiers, dia’s, videobanden, films, documentaires, interviews).

In juli 2008 is de oeuvrcatalogus van H.N.Werkman uitgekomen:
H.N.Werkman. Het complete oeuvre.
U kunt deze lijvige uitgave hier bestellen.

Een selectie van werken
Geannoteerde bibliografie
Een selectie van brieven
Biografie in jaartallen
Werkman Online
De Stichting H.N.Werkman
Het Werkmanproject


Het Werkman Archief is na afspraak in het Stedelijk Museum Amsterdam voor publiek toegankelijk.