Unholy McTrinity

Jake & Dinos Chapman

De broers Dinos en Jake Chapman verwijzen met hun werk vaak naar het fastfoodrestaurant McDonalds. Dat komt op allerlei manieren in hun werk tot uiting, zoals ook bij Unholy McTrinity. De kleine beeldengroep verwijst naar het bijbelse Golgotha, de berg waarop Jezus gekruisigd werd. In plaats van Jezus hangen de Chapman broers Ronald McDonald aan het kruis. Hij wordt geflankeerd door de personificaties van twee kernproducten van het fastfoodbedrijf, die de kunstenaars Hamburglar en McCheesus genoemd hebben. De ham- en cheeseburger zijn vooral bekend van de Happy Meals. Wat willen de Chapman broers nu eigenlijk zeggen met deze merkwaardige vertoning?

  • Unholy Mc Trinity: Jake & Dinos Chapman

Unholy McTrinity  laat zich niet snel of gemakkelijk lezen. De visuele rijkdom is daarvoor te groot en is er teveel te overdenken. Is het beeld met Ronald McDonald als Jezus aan het kruis een commentaar op de consumptiemaatschappij? De McDonalds-figuurtjes zouden de bezielende verbeelding zijn van wat onze samenleving tegenwoordig bindt: alsmaar meer produceren en consumeren. Of is het ook een symbool voor het falen van de consumptiemaatschappij? Hoewel het kapitalisme bijna religieuze vormen aanneemt, brengt dit economisch systeem uiteindelijk slechts geestelijke leegheid met zich mee.

McDonalds komt ook terug in andere werken van de Chapman broers in de collectie van het Groninger Museum. Zes grote, ingekleurde etsen met de titel Twilight of the Idles verwijzen naar boeken van de negentiende-eeuwse filosoof Friedrich Nietzsche. Twilight of the Idles (Schemering van de leegheid) is bijvoorbeeld een woordspeling op Twilight of the Idols (Godenschemering) ofwel in het Duits Götzen-Dämmerung. Een titel van Nietzsche uit 1889, die op zijn beurt weer een toespeling was op Götterdämmerung van Richard Wagner.

  • The birth of death: Jake & Dinos Chapman
  • The accursed share: Jake & Dinos Chapman
  • The birth of tragedy: Jake & Dinos Chapman

Eerder werk van de Chapmans confronteerde de kijker soms hard met zijn morele opvattingen. Sterker nog: “Als onze sculpturen hun werk goed doen, veroorzaken ze bij de kijker een staat van absolute morele paniek”, aldus de broers. Die paniek wordt veroorzaakt doordat hun beelden de grens van het moreel geaccepteerde grof lijken te overschrijden zonder dat daarbij een duidelijke betekenis of een eenduidig oordeel wordt aangereikt. Dit heeft vaak reacties vol verwarring, weerstand en verontwaardiging als gevolg.

Ga hier terug naar de overzichtspagina.