JuniorClub voorwaarden

Voorwaarden
Mijn ouders geven mij toestemming om lid te worden. Mijn (groot)ouders/verzorgers krijgen een jaarlijkse factuur.