Emotional Detox: The Seven Deadly Sins V

Marc Quinn

Verschillende houdingen met bepaalde uitdrukkingen en emoties, vormen de basis voor de serie Emotional Detox: The Seven Deadly Sins.  De zeven beelden uit de serie zijn gebaseerd op het eigen lichaam van de kunstenaar Marc Quinn. Hij maakte de torso’s na een zorgvuldige selectie van houdingen en onderdelen van zijn lichaam. De beelden zijn gegoten in lood en afgemaakt met druipsporen van blauwe was. De torso’s lijken een staat van ontbinding weer te geven: met losse ledematen, scheuren en sneden. Daarnaast worden onvolmaaktheden, die optreden bij het proces van gieten, benadrukt door ze niet weg te poetsen of te verstoppen. Het werk is van persoonlijke betekenis voor Quinn, maar verwijst ook naar universele waarden.

  • Emotional Detox: The Seven Deadly Sins V: Marc Quinn

Het eerste deel van de titel, Emotional Detox, verwijst naar het emotionele proces van ontgiften: Quinn probeerde zich namelijk te bevrijden van een alcoholverslaving. De keuze van het materiaal lood is allereerst een verwijzing naar het materiaal waarmee alchemisten van lood probeerden goud te maken, maar het is tevens een metafoor voor het geestelijke zuiveringsproces en Quinns emotionele nood in de strijd tegen zijn toenmalige alcoholverslaving.

Het tweede deel van de titel, The Seven Deadly Sins, refereert naar de zeven doodzonden uit de katholieke leer, door Thomas van Aquino geformuleerd: lust, vraatzucht, afgunst, boosheid, traagheid, gierigheid en ijdelheid. Toch zijn de sculpturen geen letterlijke vertaling van deze symboliek.

  • Xavier Messerschmidt

Feitelijk zijn de zeven beelden, klassieke borstbeelden bekend binnen de kunstgeschiedenis. Door kunsthistorici wordt regelmatig verwezen naar de kunsthistorische traditie van Honoré Daumier, Xavier Messerschmidt, George Grosz en Arnulf Rainer, die bekend zijn vanwege de kenmerkende de karakterkoppen en verwrongen gezichten. De Duitse beeldhouwer Xavier Messerschmidt (1736-1783) besloot een reeks van 64 verwrongen gezichtsuitdrukkingen van de ‘mens’ te maken, gebaseerd op zijn eigen grimassen. Hij had ernstige maagklachten. Om daar iets aan te doen kneep hij zichzelf onder zijn rechterrib, en zag in een spiegel de grimassen die hij trok van de pijnscheuten.

  • Emotional detox: The seven deadly sins I, II, III, IV
  • Emotional detox: The seven deadly sins I, II, III, IV
  • Emotional detox: The seven deadly sins I, II, III, IV
  • Emotional detox: The seven deadly sins I, II, III, IV

Enerzijds roepen de bustes van Quinn een bepaalde herkenning op, maar anderzijds wordt deze weer verstoord door het uitzonderlijke materiaalgebruik en onnatuurlijke verbinding van losse onderdelen met de verschillende emoties van de maker. Het thema dat Quinn hier gebruikt is een persoonlijke weergave van een emotioneel reinigingsproces, waarbij het lichaam allerlei protesthoudingen aanneemt. Het vloeien van de blauwe was toont het verstrijken van tijd. De bustes verwijzen op deze manier naar een proces van een innerlijke en uiterlijke worsteling tegen de reiniging van lichaam en geest. De zeven kunstwerken vertonen een transitie van een oude ‘ik’, het lichaam met alcohol, naar een nieuwe ‘ik’, het lichaam met het even giftige lood. Quinn gebruikt bij de Seven Deadly Sins zijn eigen lichaam omdat hij deze het beste kent, maar dit betekent niet dat de kunstwerken geen universele betekenis hebben. Staat tenslotte niet ieder mens bloot aan een voortdurend proces van verandering?

Quinn’s werken hebben veelal een persoonlijke, individuele aanleiding (zijn lichaam, eigen emoties en veranderingsprocessen) maar overstijgen die door een universele betekenis. De kunstwerken gaan bij nadere beschouwing steeds over fundamentele kwesties. Veelal is er een dualisme zichtbaar dat het menselijk leven bepaald: het spirituele en het fysieke, oppervlakte en diepte, het cognitieve en het seksuele en natuur en cultuur. Door het gebruik van onconventionele materialen zoals ijs, lood, bloed en glas zet hij de paradoxen om in experimentele, figuratieve kunstwerken.

Ga hier terug naar de overzichtspagina.