Munten & Penningen

Het Groninger Museum heeft honderden Groninger munten en penningen in haar collectie. De collectie geeft een goed beeld van de Groninger muntslag en de variatie aan penningen van Groninger gebeurtenissen en organisaties. Op initiatief van de Numismatische Kring Groningen in samenwerking met het Groninger Museum wordt een deel van deze collectie digitaal toegankelijk. De Numismatische Kring Groningen heeft op haar site een digitale fotocatalogus die uiteindelijk alle munten en penningen uit de provincie Groningen moet omvatten. Bij elke foto staat een beknopte beschrijving. Aan deze fotocatalogus draagt de collectie van het Groninger Museum in hoge mate bij.

De Numismatische kring heeft de gehele museumcollectie gefotografeerd. Aan een uitgebreide omschrijving van de numismatica van het Groninger Museum wordt gewerkt. In een later stadium zal die informatie bij de fotocatalogus gevoegd worden. Het Groninger Museum stelt af en toe munten en penningen tentoon in samenhang met historische tentoonstellingen. Op dit moment is er geen presentatie met numismatica.