Music Hall

Jan Wiegers

De titel van het werk Music Hall van Jan Wiegers verwijst vermoedelijk naar het gelijknamige gedicht van Paul van Ostaijen (1896 – 1928). ‘Gelijk een zwakke vrouw d’armoe van heur lijf verbergt. Onder een ruisend froufrou van rokken en van kanten kleren. Zo dommelt de Music-Hall z’n lusteloos begeren. Weg in ’t schijnen en ’t kwijnen van veel rode en groene lichten.’ Door met de titel te verwijzen naar dit gedicht blijkt dat Jan Wiegers op de hoogte was van de avant-garde literatuur. Dit gegeven maakt het tot een bijzonder schilderij. Enkele jaren geleden ontstond er enige verwarring rondom een foto van een kopie van dit werk met een andere titel: Dancing Room. Hoe luidt het verhaal?

  • Jan Wiegers (1893 – 1959), Music Hall, Was/olieverf op canvas, Bruikleen Max Cohen

Dancing room
Wanneer Music Hall door Wiegers precies geschilderd is, is niet eenvoudig te herleiden. Tot het onderzoek hiernaar is afgerond blijft dit bijzondere werk ongedateerd. Het veilinghuis dat het werk in 2008 aanbood, dateerde het rond 1921. Dit omdat een andere versie het werk gepubliceerd was in het Gedenkboek Groningen 1672 – 1922. Maar de stilistische volwassenheid van Music Hall, maakt dat onmogelijk. Daarnaast beschikte Wiegers in die periode niet over genoeg geld om olieverf te kunnen betalen. Ook zijn handtekening wijst op een later moment in zijn oeuvre.

De andere versie van het werk, gedateerd rond 1922, draagt de titel Dancing Room. Van dit werk was alleen een zwart-wit foto bekend bij het Groninger Museum. Men dacht dat het werk verloren was gegaan. Op grond van de stilistische ontwikkeling tussen Dancing Room en Music Hall ontstond het vermoeden dat de eerste een vroege voorstudie is geweest voor de laatste. Music Hall zou dus uiteindelijk pas jaren later geschilderd moeten zijn. Het is daarnaast zeer onwaarschijnlijk dat Wiegers in de jaren 1921 en 1922 twee min of meer identieke schilderijen vervaardigde, om vervolgens de minder mooi uitgevoerde versie in het Gedenkboek Groningen te laten opnemen.

Recent onderzoek van het Groninger Museum geeft het verhaal in interessante wending. Naar alle waarschijnlijkheid bevindt de vroege schildering Dancing Room zich onder de olieverf die Music Hall vormt. Dit maakt het werk tot een bijzonder historisch object.

  • Wiegers - Dancing Room