Groninger Museum verwerft Gronings erfgoed

Aangekocht met steun van de BankGiro Loterij in 2014

  • Ijsbeker Clant, Geert Jacobs van Ootmersen uit Groningen, 1677, collectie Groninger Museum

Zilversmid Geert Jacobs van Ootmersen uit Groningen maakte in 1677-78 een serie bekers met het
wapen van het echtpaar Edzard Clant en Anna Lewe die woonden op de borg Nijenstein in Zandeweer. Met deze beker heeft het Groninger Museum twee bekers uit deze serie. De serie bestaat uit meer dan twee bekers, maar het is onbekend waar de andere zich bevinden.

  • Groninger zakzonnewijzer, 1730-1750, Gerrit Cramer, Groningen, collectie Groninger Museum
  • Groninger zakzonnewijzer, 1730-1750, Gerrit Cramer, Groningen, collectie Groninger Museum

Een bijzondere zakzonnewijzer gemaakt door de Groninger instrumentmaker Gerrit Cramer (1696-1755). Cramer maakte voor de Groninger elite talloze instrumenten maar daar is weinig van bewaard gebleven. Zijn werk ontbrak nog in het Groninger Museum.

  • Tafel met inlegwerk van een Nederlands fort, collectie Groninger Museum

Deze notenhouten tafel afkomstig uit oud Groninger familiebezit was ooit eigendom van de Groninger familie van militairen Sichterman. Nader onderzoek moet uitwijzen welk fort is afgebeeld.