Breekbaar Goed – De collectie Aziatische keramiek. Een eerbetoon aan Minke A. de Visser (1898 – 1966)

19 maart 2015

De collectie Aziatische keramiek van het Groninger Museum is een van de vier grootste van Nederland. Deze rijke collectie is opgebouwd door voormalig conservator Minke A. de Visser (1898-1966). De tentoonstelling Breekbaar Goed is een eerbetoon aan haar tomeloze inspanningen.

De collectie is in een tijdsbestek van zo’n honderd jaar samengesteld, grotendeels uit particuliere schenkingen en legaten. In de beginjaren van het museum werden deze donateurs niet alleen aangemoedigd hun kunstbezit aan het museum na te laten, maar dit vooral juridisch te regelen alvorens men ‘door den dood wordt overvallen’. De werving oogstte veel succes, want in de jaren ´20 van de vorige eeuw werd het met het gestaag groeien van de museumcollectie voor het eerst noodzakelijk een assistent aan te stellen: Minke A. de Visser.

De Visser kwam uit een welgestelde Groningse familie en toonde op jonge leeftijd een grote interesse voor Aziatische keramiek. Als autodidact reisde ze veel om de grote porseleincollecties in Europa te bezoeken. Vanaf 1921 werkte zij als stagiaire in het Groninger Museum. In 1924 werd zij benoemd tot assistent van het museum en uiteindelijk in 1937 tot conservatrice. Minke de Visser hanteerde een strak verzamelbeleid, gebaseerd op het Chinese en Japanse exportkeramiek voor de Nederlandse markt. Ondanks de vele particuliere giften was zij altijd op zoek naar nieuwe aanvullingen op de museumcollectie en betaalde deze objecten desnoods uit eigen zak. Zij schreef teksten voor belangwekkende, internationale kunsttijdschriften als Oud Holland en The Burlington Magazine. In haar vakgebied genoot zij ook over de grenzen grote erkenning en stond zij regelmatig collega onderzoekers bij in hun onderzoek. De Visser schreef ook een boek, getiteld Toelichtende Beschrijving van de verzameling Chineesch en Japans porselein, Chineesch en Europeesch rood steengoed, aanwezig in het Gronings Museum.

De inspanningen van Minke de Visser leverden het museum prachtige legaten op, die de basis vormen van de huidige verzameling keramiek. Bij haar overlijden in 1966 schonk ook zij haar eigen collectie keramiek aan het Groninger Museum.

De tentoonstelling is te zien van 20 maart 2015 tot en met 15 maart 2016, in het kader van de samenwerking tussen het Rijksmuseum Amsterdam, Gemeentemuseum Den Haag, Keramiekmuseum Princessehof en het Groninger Museum. Afwisselend wordt in een van deze musea een deel van de collecties getoond.

  • Minke de Visser
  • Olifant Kakiemon (Japans porselein), versierd in boven glazuur emailkleuren Japan Tweede helft 17de eeuw 27 x 16 cm Collectie Groninger Museum
  • Glazenkoeler China, Kangxi periode, ca 1700 Famille Verte versierd met lange lijzen, bloemen en fabeldieren Collectie Groninger Museum