Educatieve programma's voor het speciaal onderwijs

De programma’s zijn gedifferentieerd en worden op maat aangeboden. Meerdere zintuigen worden uitgedaagd. Geluiden, het voelen van voorwerpen ondersteunen het kijkplezier.
Door even buiten de veilige muren van de school te zijn, komen de kinderen in contact met nieuwe dingen en ontdekken nieuwe kwaliteiten bij zichzelf. Het museumbezoek blijkt steeds weer vooral voor deze kinderen een verrijkende ervaring.
Een groep kan in principe 2 uur blijven. De rondleiding is klaar wanneer de kinderen dat aangeven. Er wordt dan uitgeweken naar het kinderatelier. Hier kunnen de kinderen even iets eten/drinken en vervolgens een creatieve opdracht uivoeren. Daarom bestaat het programma altijd uit een rondleiding en het kinderatelier.

Bezoek basis- en speciaal onderwijs

Voor het basis- en speciaalonderwijs heeft het Groninger Museum een aantal programma's gemaakt waarin kijken en beleven centraal staan. De programma’s zijn gedifferentieerd en op maat gemaakt en daarom zeer toegankelijk voor alle groepen.

Wachtlijst cursus ArtPlus

Audiotour (archief)

Audiotour

Audiotour met gesproken informatie en muziek in één.

Uitnodiging symposium 'Painting Canada. Tom Thomson and the Group of Seven'

Persuitnodiging Yin Xiuzhen

Persuitnodiging

Artplus

ArtPlus

ArtPlus 4 is afgelopen. Opgeven is niet meer mogelijk.