Aangekocht met steun van de BankGiro Loterij

BankGiro Loterij

De Ploeg - inleiding

De Ploeg

Kunstenaars De Stichting De Ploeg

De Stichting De Ploeg (Menu)

Kunstenaars van De Ploeg

Leer de leden van Kunstenaarskring De Ploeg kennen.
De afgebeelde werken zijn alle door Stichting De Ploeg aan het Groninger Museum in langdurig bruikleen gegeven.

De Stichting De Ploeg

De Stichting De Ploeg heeft het doel fondsen te werven om werk van leden van Kunstenaarskring De Ploeg een prominente plek binnen de collectie van het Groninger Museum te laten behouden. De hele collectie bestaat inmiddels uit ongeveer 2000 werken, die aan het Groninger Museum permanent in bruikleen gegeven zijn.
De stichting organiseert jaarlijks voor haar donateurs de ‘Ploegdag’ in het Groninger Museum en geeft een jaarboek uit, het Ploeg Jaarboek.

Donateurs, Sponsors en Begunstigers (Menu)

Kopen (Menu)