Het onbekende Rusland. Oriëntalistische schilderkunst 1850-1920

20 mei 2010

Het onbekende Rusland. Oriëntalistische schilderkunst 1850-1920

Het Groninger Museum presenteert van 19 december 2010 tot en met 8 mei 2011 de tentoonstelling Het onbekende Rusland. Oriëntalistische schilderkunst 1850-1920. Met de vele schilderijen en tekeningen belicht het museum de invloed van de Russische Oriënt op de schilderkunst uit de negentiende, begin twintigste eeuw en toont het tegelijkertijd werk van schilders die deze landen voortbrachten.

Het onbekende Rusland. Oriëntalistische schilderkunst 1850-1920 vertelt het verhaal van de (kunst)historische band van Rusland met zijn zuiderburen: Oezbekistan (vroeger Turkestan), de Kaukasische landen (Georgië, Armenië) en de Krim – een band die werd gekenmerkt door fascinatie voor de oriëntaalse tradities en een opeenvolging van veroveringsoorlogen.

De belangrijkste kunstenaar in de tentoonstelling is Vasili Vereshchagin (1842-1904). Hij reisde met het leger mee op veldtochten richting het zuiden. Als oorlogsfotograaf schilderde hij zowel de onbarmhartige werkelijkheid van de oorlog als de rijkdom van de oriëntaalse culturen. Hij gaf daarmee een blik op een onbekende negentiende-eeuwse oriëntaalse wereld. Natuurlijk kenden deze landen ook hun eigentijdse kunstenaars. Zij toonden hun interpretatie van de rijke tradities van hun land die zij ook tijdens het Russisch bewind bleven ontwikkelen.

Onderwerpen die in deze tentoonstelling naar voren komen zijn: allegorieën (hoe Rusland zijn buurlanden zag), reisimpressies, oorlogsverslagen, het dagelijkse leven in de Russische Oriënt en het Bijbelse oosten. De tentoonstelling toont meer dan honderd werken van Vasili Vereshchagin, Martiros Sarian, Vasili Polenov, Niko Pirosmanashvili, Pavel Kuznetsov, Evgenii Lanseray e.a.

Rusland en het Groninger Museum
In het verleden heeft het Groninger Museum verscheidene tentoonstellingen aan de Russische kunsten gewijd. In 2001 toonde het museum de zeer succesvolle tentoonstelling Ilja Repin. Het geheim van Rusland, gevolgd door Het Russisch landschap (2003) en Russische sprookjes, volksverhalen en legenden (2007).

Catalogus
Gelijktijdig met de tentoonstelling verschijnt er een catalogus met bijdragen van onder anderen Dr. Inessa Kouteinikova (gastconservator) en specialisten uit Rusland, Canada en Europa.

Bruikleengevers
Rusland

Moskou: A.A. Bakhrushin State Central Theatrical Museum, The Bolshoi Theatre Museum of Russia, The State Museum of Oriental Art, The State Historical Museum, State Tretyakov Gallery, Private collection
Tula: Tula Regional Art Museum
St. Petersburg: The Russian Museum of Ethnography, Scientific Research museum of the Russian Academy of Arts

Oekraïne
Kiev: National Art Museum of Ukraine, Kiev Museum of Russian Art

Armenië
Jerevan: National Gallery of Armenia, Martiros Sarian House Museum

Oezbekistan
Tashkent: State Museum of Art of Uzbekistan
Bukhara: The Bukhara State Architectural and Art Museum

Samarkand: Samarkand Museum

Engeland
Londen: Sphinx Fine Art

Sponsor
De tentoonstelling is mogelijk gemaakt door Stichting Fonds Kunst en Economie, een initiatief van VNO-NCW Noord en het Groninger Museum. Dit project wordt medegefinancierd door het Samenwerkingsverband Noord-Nederland, EZ/Kompas.

Mediapartner
Dagblad van het Noorden

Noot aan de redactie:
Gastconservator: Inessa Kouteinikova, productie van de tentoonstelling: Stijn ten Hoeve, vormgeving tentoonstelling: Mark Wilson.
Voor meer informatie: Josee Selbach, jselbach@groningermuseum.nl, 050-3666555.