Akseli Gallen-Kallela (1865-1931). De magie van Finland

11 december 2007

Akseli Gallen-Kallela (1865-1931). De magie van Finland
17 december 2006 t/m 15 april 2007

De tentoonstelling toont het veelzijdige oeuvre van Akseli Gallen-Kallela. De belangrijkste thema’s uit zijn werk zijn in deze tentoonstelling opgenomen, te beginnen bij zijn opleiding in Parijs en Helsinki, het portretteren van het Finse volk en de natuur in Karelië, zijn interesse in het symbolisme en het experimenteren met andere media zoals de grafiek. Het hart van de tentoonstelling wordt gevormd door de schilderijen die geïnspireerd zijn op het nationale heldenepos De Kalevala, waarmee Gallen-Kallela een hoogtepunt bereikte binnen de Finse schilderkunst.


Als een van de eerste kunstenaars gaf Gallen-Kallela het Finse nationale epos De Kalevala vorm in een prachtige reeks schilderijen en leverde op die manier een bijdrage aan het nationale visuele geheugen van de Finnen en de vorming van de Finse identiteit.

Ook schilderde hij indringende portretten, waaronder die van Edvard Munch, Maxim Gorky en zijn vriend Jean Sibelius. Zijn realistische schilderijen schetsen een fascinerend beeld van het Finse leven en het ongerepte landschap van de negentiende eeuw. Akseli Gallen-Kallela heeft een breed en indrukwekkend oeuvre nagelaten. Het is voor het eerst sinds zijn dood dat zo’n groot aantal van zijn werken buiten Scandinavië en Finland wordt getoond.

De kunstenaar was tijdens zijn leven al beroemd binnen de kunstwereld van Finland en daarbuiten. Het Groninger Museum is trots te kunnen melden dat de President van Finland Hare Excellentie mevrouw Tarja Halonen de tentoonstelling zal openen. Zij is tevens beschermvrouwe van dit project.

Gastconservatoren
De samenstelling van de tentoonstelling is in handen van de gastconservatoren Dr. David Jackson, Senior Lecturer in History of Art - Leeds University, Dr. Janne Gallen-Kallela-Sirén, directeur Tampere Art Museum en drs. Patty Wageman, adjunct-directeur van het Groninger Museum. De tentoonstelling wordt ingericht door Mark Wilson.

Activiteiten
Tijdens de tentoonstelling worden vele activiteiten georganiseerd.

Boek
Bij de tentoonstelling verschijnt het boek: Akseli Gallen-Kallela. De magie van Finland. Auteurs: David Jackson, Janne Gallen-Kallela-Sirén, Adriaan van der Hoeven, Patty Wageman. Vormgeving: Rudo Menge. Nederlandse editie, ISBN 90-5662-523-3, prijs € 29,50. Engelse editie, ISBN 90-5662-524-1, prijs € 29,50. NAi uitgevers info@naipublishers.nl

Sponsoring
De tentoonstelling is mogelijk gemaakt door stichting Fonds Kunst en Economie, een initiatief van VNO-NCW Noord. De stichting wordt gefinancierd door het samenwerkingsverband Noord-Nederland, EZ/Kompas. De opening wordt mede mogelijk gemaakt door Groningen Seaports. Het Groninger Promotie Overleg steunt het Groninger Museum met een financiële bijdrage voor de promotie van de tentoonstelling.
De AVRO is mediapartner van de tentoonstelling.

Bruikleengevers
Het Groninger Museum is de vele museale en particuliere bruikleengevers in Finland en daarbuiten bijzonder erkentelijk voor hun genereuze medewerking in de totstandkoming van deze unieke tentoonstelling.

Noot aan de redactie
Voor meer informatie:
Josee Selbach, jselbach@groningermuseum.nl, 050-3666555, Roel van Venrooij, rvanvenrooij@groningermuseum.nl, www.groningermuseum.nl.

Openingstijden:
di. t/m zo. en op feestdagen van 10.00-17.00 uur.
Gesloten op maandag, 25 december en 1 januari.