Antieke Bronzen. Meesterwerken uit het Shanghai Museum

April 2008

Antieke Bronzen
Meesterwerken uit het Shanghai Museum
2 februari tot en met 28 september 2008
Het Groninger Museum presenteert een ruime selectie van eeuwenoude bronzen voorwerpen uit de wereldberoemde collectie van het Shanghai Museum.


Deze expositie toont een overzicht van objecten uit de Chinese bronstijd vanaf de 18e eeuw voor Christus tot en met het begin van onze jaartelling. Behalve voor praktische zaken zoals het bewaren van dranken en voedsel, werden de voorwerpen voornamelijk gebruikt voor religieuze, rituele en ceremoniële doeleinden. Bijzondere vondsten zijn voedselvaten, wijnkruiken, waterkruiken en muziekinstrumenten.

De gevarieerde patronen waarmee de objecten zijn gedecoreerd, vormen vaak een combinatie van abstracte motieven en afbeeldingen van planten en dieren. Hierbij zijn, naast zeer realistisch weergegeven dieren, ook aan de mythologie ontleende figuren te vinden zoals draken en feniksen. Hun artistieke kwaliteit en technische perfectie is een verbluffend bewijs van hoe vroeg in de geschiedenis de Chinezen waren met hun technische ontwikkeling.

De bronzen hebben de tand des tijds en China’s roerige geschiedenis buitengewoon goed doorstaan. Wel hebben de objecten in de loop der eeuwen een natuurlijke transformatie ondergaan. In plaats van hun oorspronkelijke bronskleur, heeft zich een patina ontwikkeld, een gekleurde laag, die kan variëren van roodachtig, smaragd groen tot saffierachtig blauw.

Door de eeuwen heen is in Nederland altijd veel aandacht geweest voor kunst uit het verre oosten. Niet alleen objecten uit voormalig Nederlands Indië, maar ook bijvoorbeeld Chinees porselein werd in Nederland maar ook in Groningen gretig verzameld. Het Groninger Museum heeft dan ook een rijke collectie Aziatisch keramiek, die na de tentoonstelling Antieke Bronzen weer in steeds wisselende samenstelling in het Starck paviljoen aan het publiek getoond zal worden.

Catalogus
Ter gelegenheid van deze tentoonstelling verschijnt, in samenwerking met Waanders Uitgevers, het boek Antieke Bronzen. Meesterwerken uit het Shanghai Museum.

Auteurs:
Oliver Moore en Ma Jin Hong. Nederlandse editie, ISBN 13-978-90-400-8438-6. Formaat 22,5 x 28 cm. 128 pagina’s. € 19,95.

Rabobank – Presenting Partner Go China! Assen-Groningen

Voor meer informatie:
Publiciteit:
Josee Selbach, 050 3666555, jselbach@groningermuseum.nl, Carianne Nieman, cnieman@groningermuseum.nl.
Tentoonstellingscoördinator: Caspar Martens
Vormgeving tentoonstelling: Mark Wilson