Armand Bouten (1893-1965). Kunst maakt zichzelf

16 september 2008

Armand Bouten (1893-1965). Kunst maakt zichzelf
9 november 2008 - 1 maart 2009

In het najaar van 2008 is in het Groninger Museum voor het eerst de grootste tentoonstelling van de Nederlandse expressionist Armand Bouten (1893-1965) te zien. Het Groninger Museum toont in deze tentoonstelling een selectie van de beste werken van deze kunstenaar, waarmee samen met de eerste monografie een nauwkeurig beeld gegeven wordt over het leven en de ontwikkeling binnen het oeuvre van de kunstenaar.


Armand Bouten werd in 1893 in Venlo geboren. Op 21-jarige leeftijd verhuisde hij naar Amsterdam, waar hij lessen volgde aan de Rijks Normaalschool voor Tekenonderwijs. Hier leerde hij zijn mede- studente Hanny Korevaar kennen, waar hij zijn verdere leven mee zou doorbrengen. In 1922 trouwden zij en gingen op huwelijksreis naar het zuiden van Europa. Vanaf dat moment leidden zij een onrustig maar avontuurlijk bestaan. Afwisselend woonden zij in de jaren ’20 en ’30 in Parijs, Budapest, en werd Marseille bezocht. In de jaren ’40 woonde het echtpaar in Brussel en voor kortere periodes in Nederland, in Amsterdam en Den Haag. Totaal berooid keerden zij in 1953 terug naar Nederland en woonden eenzaam tot het einde van hun leven in Amsterdam. Slechts het oeuvre en enkele foto’s zijn het bewijs van hun leven en tonen ons een fascinerende ontwikkeling zowel binnen de kunst als in het leven van de kunstenaars.

Zijn vroege kubistisch- expressionistische stijl verandert vanaf zijn eerste reis naar Zuid-Europa: felle kleuren en krachtige contouren doen hun intrede in het werk. Ook de thema’s die hij eerder schilderde, zoals boeren en arbeiders in Hollandse landschappen, veranderen tijdens zijn reizen: zigeuners, kermissen, cafés en bordelen duiken op in het werk. Later verraden gruwelijke voorstellingen, geschilderd met sombere donkere kleuren de oplopende politieke spanningen in Europa in de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog. Na de Tweede Wereldoorlog maakte hij nog een paar gekleurde gouaches en schilderijen, maar daarna verdween kleur voorgoed uit het werk van de kunstenaar; een paar kleine pentekeningen op papier van veelal Amsterdamse prostituees en kleine stadsgezichten daargelaten. In 1965 overleed Armand Bouten nooit erkend en totaal vergeten. Deze tentoonstelling wordt begeleid door de eerste monografie van de kunstenaar, die gebaseerd is op een uitgebreid onderzoek door de kunsthistoricus Doede Hardeman. Hiermee toont het Groninger Museum het overzicht van deze diepgewortelde expressionist, die voor het grote publiek tot nog toe onbekend is gebleven.

Catalogus
Bij de tentoonstelling verschijnt een uitgebreide catalogus.
Armand Bouten (1893-1965): ‘Kunst maakt zichzelf’, een diepgeworteld expressionisme.
Auteur: Susan van den Berg
ISBN 978-90-71691-68-3, Prijs € 24,50
Uitgegeven door het Groninger Museum en Philip Elchers
Noot aan de redactie
Producer: Maaike Broersma
Conservator: Doede Hardeman
Publiciteit: Josee Selbach

Voor meer informatie: Josee Selbach, jselbach@groningermuseum.nl, 050-3666555, Evelien Bijlefeld, ebijlefeld@groningermuseum.nl, 050-3666555, www.groningermuseum.nl.

Openingstijden:
dinsdag t/m zondag en op feestdagen van 10.00-17.00 uur.
Vrijdag tot 22.00 uur geopend.
Gesloten op maandag, 25 december en 1 januari.