Bijna half miljoen bezoekers Go China! Assen-Groningen

23 november 2008

Bijna half miljoen bezoekers Go China! Assen-Groningen
In het Groninger Museum is op zondag 23 november 2008, de winnaar bekend gemaakt die de reis naar China heeft gewonnen. Deze wedstrijd was de slotactie van Go China! Assen-Groningen en werd aangeboden door de Rabobank. Go China! Assen-Groningen was een bijzondere en succesvolle samenwerking tussen het Groninger Museum en het Drents Museum. Bijna een half miljoen mensen in totaal hebben de aan China gerelateerde tentoonstellingen in het Groninger Museum en het Drents Museum gezien.


23 November 2008 was de laatste dag van Go China! in het Groninger Museum. Het Groninger Museum trok met dit project 135.000 bezoekers. Dit is ruim 50% meer bezoekers dan in dezelfde periode van vorig jaar.

Het Groninger Museum en het Drents Museum stonden in het Olympische jaar geheel in het teken van China met vijf spectaculaire tentoonstellingen. Uit het publieksonderzoek blijkt dat Go China! landelijke aantrekkingskracht had. Go China! trok voornamelijk bezoekers buiten de drie noordelijke provincies aan. De bezoekers van beide musea hebben grotere afstanden afgelegd om deze expositie te aanschouwen. Vele bezoekers kwamen uit de provincies Noord-Holland, Gelderland, Zuid-Holland en Noord-Brabant. Daarnaast valt op dat bij het Groninger Museum ook meer bezoekers vanuit Limburg naar het museum zijn gekomen. De gemiddelde leeftijd voor beide musea was 52 jaar, waarbij 60% vrouw was en 40% man. Beide musea werden met het rapportcijfer 8 hoog gewaardeerd.

Combinatiebezoek Groninger Museum en Drents Museum

Driekwart van de bezoekers aan beide musea gaf aan op de hoogte te zijn van de samenwer-king tussen het Drents Museum en het Groninger Museum in de vorm van Go China!.
Van de bezoekers aan het Groninger Museum geeft 17% aan op dezelfde dag ook het Drents Museum te bezoeken.

Kijken we naar de musea gezamenlijk, dan zien we dat 14% van de bezoekers op dezelfde dag een bezoek brengt aan het Groninger Museum en het Drents Museum. Daarnaast geeft 17% aan beide musea te bezoeken, maar niet op dezelfde dag.

Bestedingspatroon

De bezoekers van het Groninger Museum en het Drents Museum geven gezamenlijk € 30,61 per persoon per dag uit. De belangrijkste bestedingscategorieën zijn het restaurant/ café en de overnachting. Een groot verschil is te zien tussen de uitgaven van de bezoekers van het Groninger Museum en het Drents Museum. De bezoekers van het Groninger Museum besteden gemiddeld per persoon € 45,21 en die van het Drents Museum hebben gemiddeld € 16,81 besteed.

Rabobank
Rabobank was Presenting partner van Go China! Assen – Groningen en wilde daarmee de kennis en cultuur over China bevorderen en bijdragen aan de economische en maatschappelijke ontwikkeling van de noordelijke regio. Rabobank is al jarenlang als sponsor actief in de culturele sector vanwege het feit dat de bank betrokken is met de samenleving en daarin ook duurzaam investeert.

Sponsor
Achmea
Subsidiënten
Provincie Drenthe, Gemeente Assen
Marketing Groningen
Netherlands China Arts Foundation, Mondriaan Stichting
Founder
Ministerie Buitenlandse Zaken en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Mediapartner
AVRO - Museumgasten

Dit project is mede mogelijk gemaakt door het Samenwerkingsverband Noord-Nederland en de Europese Unie.

Noot aan de redactie:
Voor meer informatie:
Groninger Museum, Josee Selbach, 050 3666555, jselbach@groningermuseum.nl, Drents Museum, Ellen ter Hofstede, 0592 37770, e.hofstede@drenthe.nl.