Boek Zilver in Groningen verschenen

12 april 2011

Bij de tentoonstelling Zilver in Groningen is een gelijknamige catalogus verschenen. Dit boek laat prachtige zilveren gebruiksvoorwerpen zien, die in Groningen in de late 16de tot in de 20ste eeuw zijn gemaakt. Groningen was vanaf de Middeleeuwen een centrum voor zilversmeden. Van hun werk uit de laatste eeuwen bleven prachtige voorwerpen bewaard. Gronings zilver heeft, zoals dit boek laat zien, terecht een goede naam. Bijna elk stuk zilver geeft aanleiding tot een boeiend verhaal over de maker, over het gebruik en over de levensloop.

Niet zonder reden is zilver een van de oudste verzamelgebieden van het Groninger Museum. De verzameling omvat zilver voor in huis, ter verhoging van de status in de maatschappij en voor gebruik in de kerk. Naast de eigen collectie zijn er in de tentoonstelling bruiklenen te zien, uitgeleend door de oorspronkelijke eigenaren (kerken, waterschappen), particuliere verzamelaars en verschillende collega musea. Alles samen geeft een goed beeld van meer dan vierhonderd jaar zilvergebruik in Groningen.

Auteur: Dr. Egge Knol, Groninger Museum
Vormgeving: Rudo Menge
216 bladzijden
Full colour
Formaat: hoogte: 29,6 cm, breedte: 24,8 cm, rugdikte: 2,4 cm
ISBN 9789071691706
Prijs € 39,95

De tentoonstelling Zilver in Groningen is nog te zien tot en met 29 mei 2011.

Noot voor de redactie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Communicatie/pr/marketing: Willemien Bouwers, telefoon: 050-3666555. E-mail: wbouwers@groningermuseum.nl