Bommen Berend en het Gronings Ontzet

22 mei 2007

9 juni t/m 2 september
Het Groninger Museum presenteert Bommen Berend en het Gronings ontzet. De tentoonstelling is te zien van 9 juni tot en met 2 september in de ovale zaal west.

Dit jaar 335 jaar geleden, op 28 augustus 1672, verliet bisschop Bernhard von Galen van Munster na maanden belegering de stad Groningen, die heldhaftig verdedigd was door Carel Rabenhaubt. Von Galen stond bekend als Bommen Berend omdat hij de stad Groningen bij voortduring met bommen bestookte en zo beschadigde. De aanval van de bisschop van Munster stond niet alleen. Tegelijkertijd waren ook de koning van Frankrijk en de bisschop van Keulen Nederland binnengevallen, terwijl Engeland ons land ter zee aanviel. Het ontzet van Groningen was een keerpunt ten goede in dit rampjaar.

Het Gronings ontzet wordt sindsdien met korte onderbrekingen gevierd. Het Ontzet werd in 1672 en daaropvolgende jaren herdacht met prenten, munten, penningen, schilderijen en andere uitingen van kunst. Sinds midden 19e eeuw wordt het ontzet weer elk jaar gevierd op dezelfde wijze als dat nu ook nog gebeurd, met paardenspul, kermis en vuurwerk.

De tentoonstelling toont bijzondere voorwerpen van tijdens en kort na het beleg. Tevens schenkt de tentoonstelling aandacht aan de viering van het ontzet in latere jaren in de vorm van oude filmbeelden van 28 augustus in de 20ste eeuw.

Bijzonder in de expositie is een niet eerder in de stad getoond schilderij van de Duitse schilder Wolfgang Heimbach. Op dit schilderij is de bisschop van Munster te paard voor de stad Groningen afgebeeld. Bisschop Von Galen vierde met dit schilderij zelf ook het beleg als een grote militaire prestatie.

Bij de expositie verschijnt een boekje over het beleg dat dankzij het Westerwolds monumenten fonds aan alle leerlingen van groep acht van de basisscholen in de stad Groningen zal worden aangeboden met een vrijkaartje voor de expositie.

Noot aan de redactie
Conservator: Egge Knol.
Voor meer informatie:
jselbach@groningermuseum, of rvanvenrooij@groningermuseum.nl 050-3666555. www.groningermuseum.nl