De Ploeg en het naoorlogse modernisme in Groningen

19 mei 2011

Van 26 juni tot en met 6 november 2011 is in het Groninger Museum de tentoonstelling Plattegrond van de kunst en omstreken. De Ploeg en het naoorlogse modernisme te zien. De collectie De Ploeg vormt een van de hoogtepunten uit het bezit van het Groninger Museum. Een aantal Groninger kunstenaars waaronder Jan Wiegers, Johan Dijkstra en Jan Altink nam in 1918 het initiatief tot de oprichting van deze kunstenaarskring.

Er ontstond een schilderkunst die in hoge mate schatplichtig was aan het Duitse Expressionisme. Vooral de werken uit de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw zijn van nationale betekenis, juist vanwege het Duitse Expressionisme. Ook na de Tweede Wereldoorlog blijkt Groningen de bakermat voor oorspronkelijk talent. Plattegrond van de kunst en omstreken brengt de voortgaande verbijzondering rondom de Ploegcollectie visueel in kaart. Daarbij wordt de doorgaande lijn duidelijk; Ploegkunstenaars van het eerste uur spelen opnieuw een rol, zowel door een stimulerende invloed op de jongere garde, als met vernieuwingen in hun eigen werk.

Werken
De expositie Plattegrond van de kunst en omstreken is grotendeels samengesteld uit reeds aanwezige bruiklenen in het Groninger Museum van onder andere Stichting De Ploeg en het Centrum beeldende Kunst Groningen. De expositie toont werken van Jan Altink, Jan Wiegers, Johan Dijkstra, Alida Pott, George Martens, Job Hansen, Hendrik Nicolaas Werkman, Jan Gerrit Jordens, Jan van der Zee, Wobbe Alkema, Siep van den Berg, Jo van Dijk, Edu Waskowsky, Martin Tissing, Henri de Wolf, Marten Klompien en Fie Werkman.

Catalogus
Ter gelegenheid van deze tentoonstelling verschijnt tevens de herdruk van de uitgave Jong in Groningen. kunst uit de periode 1945-1975. De keuze van Henk van Os die in de museumwinkel verkrijgbaar is.

Ploegdag
Op zondag 26 juni 2011 wordt voor de 8e keer in het Groninger Museum de Ploegdag georganiseerd. Tijdens deze dag vinden er speciaal voor de bezoekers vele activiteiten plaats, waaronder lezingen, taxaties en instaprondleidingen. Tevens wordt het Ploegjaarboek 2010 gepresenteerd.


Noot voor de redactie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Communicatie/pr: Willemien Bouwers, telefoon: 050-3666 555.
E-mail: wbouwers@groningermuseum.nl

Beeldmateriaal 'Plattegrond van de kunst en omstreken. De Ploeg en het naoorlogs modernisme in Groningen'

Beeldmateriaal 'Plattegrond van de kunst en omstreken. De Ploeg en het naoorlogs modernisme in Groningen' (.ZIP)