Duits Expressionisme 1905-1913. Brücke-Museum Berlijn - 150 Meesterwerken

2 juli 2009

Duits Expressionisme 1905-1913.
Brücke-Museum Berlijn - 150 Meesterwerken
13 december 2009- 11 april 2010


Het Groninger Museum presenteert van 13 december 2009 tot en met 11 april 2010 hoogtepunten uit de collectie van het Brücke Museum in Berlijn. De tentoonstelling, die in het Ploegpaviljoen van het museum gehouden wordt, toont 150 werken waaronder schilderijen, tekeningen, grafiek en beelden van de Brücke leden Ernst Ludwig Kirchner, Erich Heckel, Karl Schmidt- Rottluff, Fritz Bleyl, Max Pechstein, Emil Nolde, Cuno Amiet en Otto Mueller.

De grondslag voor de collectie en de oprichting van het Brücke Museum vormde de schenking in 1964 van een groot aantal werken van Karl Schmidt- Rottluff. Sindsdien werd de collectie uitgebreid met werken van andere leden van Brücke door aankopen, schenkingen en langdurige bruiklenen. De in 1905 in Dresden opgerichte kunstenaarsgroep “Brücke” geldt tot op de dag van vandaag als een van de belangrijkste steunpilaren waarop het Noord-Europees expressionisme gegrondvest is.

De snelle schetsmatige vormen en de expressieve kleuren in vaak contrasterende kleurcombinaties, zijn kenmerken voor het Brücke expressionisme. Tot de onderwerpen van de Brücke kunstenaars behoorden stadsgezichten, landschappen en de wereld van het variété. In 1913 viel de groep uiteen en gingen de kunstenaars hun eigen weg. In de jaren dertig werd het werk van de leden van de Brücke door het nationaal- socialistische regime tot ontaarde kunst bestempeld.

Het is bijzonder dat deze werken te zien zijn in het Groninger Museum. In de jaren twintig van de vorige eeuw raakten ook een aantal schilders van De Ploeg geïnspireerd door het expressionisme van de Brücke. Een niet eerder vertoonde invalshoek op het Groninger landschap en het portret, kwam tot stand onder de inspirerende aanvoering van Jan Wiegers die gedurende een kuur in Davos in contact was gekomen met Ernst Ludwig Kirchner.

Catalogus
Bij de tentoonstelling verschijnt een catalogus met artikelen van Brücke- deskundigen zoals prof. dr. Magdalena Moeller en Christiane Remm uitgegeven door Hirmer Verlag, Nederlands en Duitstalig.

Sponsor
De tentoonstelling is mogelijk gemaakt door Stichting Fonds Kunst en Economie, een initiatief van VNO-NCW Noord. Dit project wordt medegefinancierd door de Europese Gemeenschap en het Samenwerkingsverband Noord- Nederland, EZ/Kompas.
Met dank aan Beringer Hazewinkel

Noot aan de redactie
Voor meer informatie: Josee Selbach, jselbach@groningermuseum.nl, Evelien Bijlefeld, ebijlefeld@groningermuseum.nl, 050-3666555, www.groningermuseum.nl.

Openingstijden:
di. t/m zo. en op feestdagen van 10.00-17.00 uur.
Op vrijdag tot 22.00 uur.
Gesloten op maandag, 25 december en 1 januari.