Gebaren van verf

15 mei 2007

Van 9 juni tot en met 26 augustus 2007 presenteert het Groninger Museum de tentoonstelling Gebaren van Verf. Uitgangspunt van deze expositie is het gebruik van schilderkunstige materialen en de beslissende betekenis die deze spelen bij het maken van schilderijen. De kunstenaars die met werken vertegenwoordigd zijn in de tentoonstelling zijn: Günther Borst, Jan Cremer, Jolanda van Gennip, Vincent Hamel, Jerry Keizer, Toon Laurense, Janus Metsaars, Eric de Nie, Albert Oost, Vittorio Roerade, Jan Snijder, Daniël Verkerk en Harry Wolfkamp.

De belangstelling voor verf manifesteert zich bij de dertien exposerende kunstenaars op verschillende manieren, maar komt in zijn meest extreme vorm tot uitdrukking in duidelijk herkenbare en te volgen schildergebaren, waarbij intuïtie en improvisatie een belangrijke rol spelen.

Alle exposanten richten zich naar de gedragingen van hun materiaal en hebben in hun dialoog met hun verven een beeldtaal ontwikkeld die direct uit hun techniek voortkomt. Op de tentoonstelling is dan ook geen schilderkunst te zien met een opgelegde anekdotiek en vooraf bepaald beeld, maar juist die schilderkunst die zich concentreert op de onderscheidende karakteristieken van de discipline.

De gepresenteerde kunstenaars putten alle uit hun vakmanschap, hun grondige kennis van hun materialen en uit de tradities van het expressionisme, informele schilderkunst en fundamentele schilderkunst. Hun werken laten zien dat een (relatief) vrije omgang met materialen kan resulteren in uiteenlopende, maar uiterst persoonlijke beelden en kunstenaars verbindt van verschillende mentaliteit. Het gepresenteerde werk geeft het gehele spectrum weer van ingetogen, verstilde kunst tot laaiend expressieve kunst.

Noot aan de redactie
Conservator: Han Steenbruggen
Voor meer informatie:
Josee Selbach, jselbach@groningermuseum.nl, 050-3666555, Roel van Venrooij, rvanvenrooij@groningermuseum.nl, www.groningermuseum.nl.

Openingstijden:
di. t/m zo. en op feestdagen van 10.00-17.00 uur.
In juli en augustus op maandagmiddag geopend van 13.00-17.00 uur.
Gesloten op maandag, 25 december 1 januari.