Hendrik de Vries (1896-1989)

21 juni 2006

Het Groninger Museum presenteert in het Prentenkabinet van het museum tweeëntwintig tekeningen van Ploegkunstenaar Hendrik de Vries van 23 juni t/m 1 oktober 2006. Thema’s als landschappen en danseressen zijn terug te vinden in deze tekeningen.

Als beeldend kunstenaar was De Vries autodidact. Hij ging niet uit van een vooropgezet plan, nooit maakte hij eerst een voorstudie of schets. De meeste tekeningen ontstonden in korte perioden van plotselinge inspiratie, waarin hij in hoog tempo veertig, vijftig tekeningen maakte. Hendrik de Vries werd in september 1929 lid van de kunstenaarsvereniging De Ploeg. Hij schreef een aantal belangrijke inleidingen bij groepstentoonstellingen, maar als schilder en tekenaar nam hij een uitzonderingspositie in. De kunstenaars van De Ploeg gingen voor hun schilderijen uit van de werkelijkheid, maar voor De Vries vormde de fantasie het uitgangspunt.

In de periode van 1924 tot 1936 ondernam De Vries jaarlijks vakantiereizen naar Spanje. Hij kwam daar in aanraking met dansmuziek en dansliederen die hem, ook in zijn tekenkunst, het meest beslissend zouden beïnvloeden. Hij had in Spanje veel contact met zigeuners en vond in hun wereld een bron van inspiratie. Vooral de zigeunermeisjes en –vrouwen fascineerden hem. Thuis tekende hij deze zigeunervrouwen, meestal als danseressen. Hendrik de Vries werkte steeds uit het hoofd en uit de herinnering, zo tekende hij ook de Spaanse landschappen.

Voor veel mensen is Hendrik de Vries vooral bekend vanwege zijn gedichten. Toch zullen zijn tekeningen hun niet vreemd voorkomen, zijn beeldende werk ligt namelijk in het verlengde van zijn literaire. De Vries haalde zijn inspiratie uit een droomwereld vol geheimen en zijn werk laat veel aan de fantasie over. In één van zijn bundels weerspiegelt hij een wereld zoals het kind die ziet; de echte en de sprookjesachtige wereld zijn niet te scheiden, het is een wereld vol griezelig gevaar. Er gelden taboes, maar het kind zoekt het gevaar toch op, de afloop wordt echter niet verteld. Een prachtige uitspraak van Hendrik de Vries is: “Achter mijn teekeningen zoeke men geen litteraire bedoelingen. Nooit is een tekening of schilderij illustratief of symbolisch”.

Biografie
Op 22 september 2006 verschijnt van de hand van auteur Jan van der Vegt de biografie van Hendrik de Vries bij uitgeverij J.M. Meulenhoff.

Noot aan de redactie
Tentoonstellingscoördinator: Susan Smelt

Voor meer informatie:
Josee Selbach, jselbach@groningermuseum.nl, 050-3666555, www.groningermuseum.nl