Het Groninger Museum brengt financiele problematiek op orde

7 november 2011

De Raad van Toezicht van het Groninger Museum heeft vandaag bekend gemaakt dat de heer George Verberg, lid van de Raad van Toezicht, tijdelijk is benoemd tot Zakelijk Directeur van het Groninger Museum.

Mede vanwege financiële tegenvallers in 2010, tijdens de sluiting en de revitalisatie en renovatie van het Groninger Museum, heeft het museum een achterstand opgelopen in inkomsten en daarom in de financiële positie. Mede in overleg met de gemeente en provincie Groningen, is besloten de bedrijfsvoering een impuls te geven om de ontstane problemen het hoofd te bieden.

Sinds de verbouwing, zo zegt directeur de heer Kees van Twist, ‘is het Groninger Museum weer in volle glorie zichtbaar, stromen de bezoekers als vanouds toe en is iedereen enthousiast dat dit icoon van Groningen in ere hersteld is’.

Niettemin is in financieel opzicht een achterstand ontstaan, die om een spoedige oplossing vraagt. Als oplossing is gekozen om voor de duur van drie maanden de heer George Verberg, voormalig hoofddirecteur van Gasunie en lid van de Raad van Toezicht van het Groninger Museum, te vragen om de heer Van Twist, Algemeen Directeur van het Groninger Museum, bij te staan als Zakelijk Directeur om de bedrijfsvoering en bedrijfsprocessen te stroomlijnen om op korte termijn de financiële problemen het hoofd te bieden. Bezien zal worden hoe het Groninger Museum ook na deze interim-periode verdere ondersteuning behoeft. In deze is overigens ook het HEC (Het Expertise Centrum) gevraagd om een advies uit te brengen.

Wethouder Ton Schroor en gedeputeerde Piet de Vey Mestdagh spreken hun vertrouwen uit in deze wijze van aanpak en menen dat hierdoor het Groninger Museum een goed vervolg aan zijn succesvolle historie kan toevoegen.

Het is de stellige overtuiging van alle betrokkenen, het Groninger Museum, de gemeente en provincie Groningen, dat het herstel van een gezonde financiële positie de continuïteit van het museum, dat zo'n groot publiek belang heeft voor de Groninger gemeenschap en zelfs ver daarbuiten, kan waarborgen.

Stichting Groninger Museum voor Stad en Lande

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Josee Selbach, woordvoerder Groninger Museum (050) 366 65 06/(06) 23 87 99 90