Iconen van het Groningerland - Jan Altink (1885-1971)

6 september 2011

Onder de titel Iconen van het Groningerland toont het Groninger Museum van 19 november 2011 tot en met 9 april 2012 een overzicht van het oeuvre van Jan Altink. Deze retrospectieve tentoonstelling in het Ploegpaviljoen laat ongeveer zeventig schilderijen en een veertigtal werken op papier zien. Het werk uit de collectie van het Groninger Museum en van Stichting De Ploeg wordt daarbij aangevuld met bruiklenen uit particuliere collecties en openbare instellingen. De nadruk ligt op Altinks schilderkunst en grafiek uit de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw.


Iconen van het Groningerland
De geboren en getogen Groninger Jan Altink volgde zijn opleiding aan de Academie Minerva in Groningen. In 1918 was hij een van de oprichters van kunstkring De Ploeg. Hij was zelfs naamgever van de kunstenaarsbent: het kunstleven in Groningen zou volgens hem eens flink omgeploegd moeten worden, om vervolgens tot ontkieming te komen. Hoewel Altink ook portretten en stillevens maakte, staat hij vooral bekend als landschapsschilder. Sterker nog, zijn karakteristieke landschappen met hoge horizonten en in de verte verdwijnende wegen of sloten, zijn bijna programmatisch voor de expressionistische wijze waarop de kunstenaars van De Ploeg het Groningerland verhieven tot onderwerp bij uitstek; het zijn iconen van het Groninger Hogeland. Het expressieve gebruik van complementaire kleuren als paars en groen draagt sterk bij aan de oorspronkelijkheid van zijn beeldtaal. Een beeldtaal die in de jaren twintig werd beïnvloed door het expressionisme dat Jan Wiegers na zijn kennismaking in Davos met E.L. Kirchner naar Groningen bracht. Rond 1927 treedt een verandering op in Altinks schilderstijl; hij ontwikkelde een schilderkunst die een meer lyrisch-impressionistische verbeelding gaf van het Groningerland. Naast zijn vrije werk maakte Altink ook reclameontwerpen, ondermeer voor Vroom & Dreesmann.

Catalogus
Bij de tentoonstelling verschijnt de catalogus Jan Altink – Iconen van het Groningerland, uitgegeven door Philip Elchers. Deze publicatie vormt het tiende en laatste deel in de serie monografische boeken over kunstenaars van De Ploeg, die het Groninger Museum vanaf 1993 publiceerde.

Samenstelling tentoonstelling
Deze tentoonstelling is samengesteld door conservator twintigste-eeuwse kunst en De Ploeg Mariëtta Jansen.