Jong in Groningen. Kunst uit de periode 1945-1975

9 maart 2009

Jong in Groningen. Kunst uit de periode 1945-1975
27 juni tot en met 29 november 2009
Het Groninger Museum presenteert van 27 juni tot en met 29 november 2009 de tentoonstelling Jong in Groningen- Kunst uit de periode 1945-1975. Deze tentoonstelling is samengesteld door Henk van Os, voormalig directeur van het Rijksmuseum in Amsterdam en belicht de naoorlogse kunst in Groningen. Tijdens de tentoonstelling worden werken getoond van zestien kunstenaars van wie nog slechts vijf in leven zijn: Els Amman, Siep van den Berg, Jo van Dijk, Jan Hoving, Han Jansen, Marten Klompien, Ruloff Manuputty, Karl Pelgrom, Matthijs Röling, Coen Schilt, Martin Tissing, Edu Waskowsky, Fie Werkman, Olga Wiese, Drewes de Wit en Henri de Wolf.


De overvloed aan belangstelling voor de schilders van De Ploeg heeft tot gevolg gehad dat de kunst van de generatie kunstenaars die jong waren na de Tweede Wereldoorlog, onderbelicht is gebleven. Deze expositie geeft een beeld van de kwaliteit en diversiteit van de jonge kunst uit die naoorlogse jaren. Veel mensen kennen de druksels van Werkman, maar weinig mensen weten dat zijn dochter Fie eveneens een fascinerende kunstenaar was.

In 1965 vond een opzienbarende tentoonstelling plaats van werk van Henri de Wolf, Martin Tissing, Jo van Dijk en Edu Waskowsky in het Groninger Museum. De kunstenaars arriveerden in een zilveren open gelaste Citroën, waaruit een geabstraheerde gasbel opsteeg. In Groningen heerste in die tijd een sfeer van avant-garde. Tezelfdertijd gaf Matthijs Röling een nieuwe impuls aan de figuratieve traditie en schilderde prachtige werken. Er gebeurde ontzettend veel in Groningen dat waard is om niet te vergeten.

De expositie Jong in Groningen – kunst uit de periode 1945-1975 laat samenhangende groepen werken zien van de genoemde kunstenaars. Daarbij wordt zichtbaar hoe gevarieerd de kunst uit periode tijd was: van figuratief tot abstract, van ‘environment’ tot landart, en van minimalistisch tot lyrisch- abstracte kunst. Tekeningen, beeldhouwwerken, schilderijen en fotografie maken deel uit van de tentoonstelling.

Catalogus
Tijdens deze tentoonstelling verschijnt een rijk geïllustreerde catalogus Jong in Groningen. Kunst uit de periode 1945-1975. De keuze van Henk Os. Uitgever: Nai Publishers. Vormgeving: Bregt Balk. Gebonden, geïllustreerd (kleur en zw/w), 112 pagina's, ISBN 978-90-5662-685-3, Prijs € 22,50.

Documentaire Jong in Groningen
In het Groninger Museum is vanaf 26 juni t/m 29 november 2009 de documentaire Jong in Groningen- Henk van Os over zijn tijdgenoten te zien. Deze documentaire is gemaakt door de Groningse ‘Stichting Beeldlijn’. In de film schetst regisseur Buddy Hermans, in samenwerking met Henk van Os, aan de hand van herinneringen een beeld van de verscheidenheid aan kunststromingen in Groningen. De documentaire laat opnames zien van kunstenaars als Siep van den Berg, Jan Loman, Henri de Wolf en Han Jansen, maar besteedt tevens aandacht aan de figuratieve schilderkunst van Matthijs Röling en Olga Wiese.

Activiteiten

Ploegdag
Op zondag 28 juni 2009 wordt voor de 6de keer in het Groninger Museum de Ploegdag georganiseerd. De Ploegdag staat geheel in het teken van de naoorlogse kunst in Groningen. Tijdens deze dag vinden er speciaal voor de bezoekers vele activiteiten plaats, waaronder taxaties, instaprondleidingen, muziek, documentaires van ‘Stichting Beeldlijn’ over naoorlogse kunstenaars in Groningen en lezingen. Tevens wordt het Ploegjaarboek 2008 gepresenteerd.

Stichting Oude Groninger Kerken
2009 is het lustrumjaar van de Stichting Oude Groninger Kerken. Op 27 juni 2009 vieren zij dit jubileum met het lustrumfestival Terug naar het begin. Het festival staat in het teken van Jong in Groningen. De oprichting van de Stichting Oude Groninger Kerken in 1969 en de aandacht voor Groninger kunstenaars ‘van de zestiger jaren’ zijn belangrijke uitgangspunten in het programma. De programmering van het festival bestaat uit muziek, theater, literatuur, lezingen, beeldende kunst en dans.

CBK Groningen
CBK Groningen heeft een grote collectie werken uit de periode 1945-1975. Een keuze uit deze collectie is te zien in de tentoonstelling Jong in Groningen. De volledige collectie bestaat uit 75 werken en wordt in langdurig bruikleen gegeven aan het Groninger Museum.

Noot aan de redactie
Voor meer informatie:
 Evelien Bijlefeld, ebijlefeld@groningermuseum.nl, Josee Selbach, jselbach@groningermuseum.nl, 050-3666555, www.groningermuseum.nl.

Openingstijden:
di. t/m zo. en op feestdagen van 10.00-17.00 uur.
Op vrijdag tot 22.00 uur.
Gesloten op maandag, 25 december en 1 januari.