J.W. Waterhouse (1849-1917). Betoverd door vrouwen

J.W. Waterhouse (1849-1917)
Betoverd door vrouwen
Groninger Museum: 14 december 2008 - 3 mei 2009


Het Groninger Museum presenteert de grootste overzichtstentoonstelling van werken van de wereldberoemde Britse kunstenaar John William Waterhouse (1849-1917) die ooit is georganiseerd. Veel prachtige schilderijen en tekeningen komen uit Australië, Engeland, Ierland, Taiwan en Canada. De tentoonstelling wordt georganiseerd in samenwerking met de Royal Academy of Arts in Londen en het Montreal Museum of Fine Arts in Canada.

De kunstenaar werd in Rome geboren, maar verhuisde al spoedig naar Londen. Op jonge leeftijd assisteerde hij in het atelier van zijn vader. Hier ontwikkelde Waterhouse zijn belangstelling voor schilderen, beeldhouwen en de klassieke oudheid. In 1870 werd hij toegelaten tot de Royal Academy Schools. Hij maakte naam, in de jaren zeventig van de negentiende eeuw, met opzienbarend oorspronkelijke en vaak melancholische afbeeldingen die aan de Griekse en Romeinse Oudheid waren ontleend.

Door zijn rijk gekleurde, geladen afbeeldingen van mooie vrouwen krijgt Waterhouse veel waardering in het hele Britse Rijk en op de Wereldtentoonstellingen in de jaren negentig van de negentiende eeuw. De onderwerpen, die Waterhouse ontleent aan auteurs als Ovidius, Keats, Boccaccio, Shakespeare, Tennyson, Shelley en Dante, zijn loftuitingen op de hartstochtelijke passie voor vrouwen, water, natuur, liefde en dood, vaak met duistere ondertonen die duiden op zijn fascinatie met de onderwereld. Tot zijn boeiende taferelen behoren Circe, Miranda, The lady of Shalott, Cleopatra, Lamia, Mariamne, Hylas and the Nymphs en The Magic Circle .

Tegenwoordig wordt Waterhouse vaak een ‘Prerafaëliet’ genoemd, maar hij was ook een vertegenwoordiger van de nieuwe tijd en was zich volledig bewust van de spannende artistieke vernieuwingen in Parijs in de tweede helft van de negentiende eeuw. Hij voelde zich thuis in de betoverende wereld van mythen en sagen, maar heeft zich ook laten inspireren door poëzie en muziek en de lossere toon van het Frans impressionisme.

De passie van Waterhouse voor schoonheid leeft onmiskenbaar voort in de prachtige schilderijen en tekeningen die hij naliet en waarvan vele te zien zullen zijn in het Groninger Museum. Catalogus

Bij de tentoonstelling verschijnt een uitgebreide, volledig geïllustreerde catalogus die uitgegeven zal worden door BAI-Publishers. Auteurs: Peter Trippi, Elizabeth Prettejohn, Robert Upstone, Patty Wageman.

De catalogus verschijnt in december 2008.
ISBN Nederlandse versie: 9789085864448.
ISBN Engelse versie: 9789085864455.
ISBN Franse versie: 9789085864462 (niet verkrijgbaar in het Groninger Museum, in tijdens de tentoonstelling in Royal Academy of Arts en Montreal Museum of Fine Arts)
Prijs: € 29,50 / € 45
Uitgever BAI, 32 (0) 478 47 99 86, www.blonde.be

Mediapartner is AVRO Close Up
De tentoonstelling kan worden gerealiseerd door een financiële bijdrage van de Stichting Fondsbeheer Culturele Relatie-evenementen Gasunie en Gasterra.

International tour

Groninger Museum
Groningen, Nederland
14 december 2008 – 3 mei 2009
Royal Academy of Arts
Londen, Engeland
27 juni – 13 september 2009
Montreal Museum of Fine Arts
Montreal,Québec, Canada
1 oktober 2009 – 7 februari 2010

Noot aan de redactie
Voor meer informatie: Josee Selbach, jselbach@groningermuseum.nl, 050-3666555, www.groningermuseum.nl

Openingstijden:
di. t/m zo. en op feestdagen van 10.00-17.00 uur.
Op vrijdag tot 22.00 uur.
Gesloten op maandag, 25 december en 1 januari.