Maartje Korstanje: fascinatie voor de natuur

14 juni 2011

De tentoonstelling Material World. Kunst, Design, Mode presenteert het werk van acht jonge kunstenaars, ontwerpers en modeontwerpers, waarbij materiaalgebruik een belangrijke rol speelt. Voor één van de kunstenaars, Maartje Korstanje, is de buitenwereld, de natuur en de zee met al hun geheimen en onze relatie daartoe, een belangrijk thema. De biomorfe sculpturen van karton, vermengd met andere materialen die ze allemaal eigenhandig boetseert, roepen associaties op met zeemonsters of opgeviste schatten. Ze groeide op tussen de landerijen in Zeeland. Hier ontwikkelde zij een grote fascinatie voor de natuur, die duidelijk terug te zien is in haar organische sculpturen.

Met Untitled 2011 wil Korstanje de mysteriën van de zee laten zien. “We weten maar ten dele wat zich diep onder de zeespiegel afspeelt en welke schatten zich op de bodem bevinden. Of ze nou uit een vroeger leven op aarde stammen, uit de ruimte zijn komen vallen of dat het schatten zijn, overboord gegooid door de huidige aardbewoners die musea hebben geplunderd. We zijn maar al te nieuwsgierig naar wat vissers als bijvangst opvissen.”

Bijensterfte
De sculpturen uit de serie What if.. zijn gebaseerd op de bijensterfte. Die wordt voornamelijk veroorzaakt door het Colony Collapse Disorder: een mysterieuze bijenziekte. Korstanje, wier moeder imker is, maakt zich druk om de sterfte die mogelijk veroorzaakt wordt door pesticiden die op grote schaal in de landbouw gebruikt worden. “De bijensterfte is zorgelijk, want we zijn zeer afhankelijk van de bijen voor de bestuiving van ons voedsel. Noten, vruchten en veel groenten worden voornamelijk bestoven door bijen. Als er weinig of geen bijen zijn heeft dit negatieve gevolgen voor de opbrengst.”

What if…
Hoewel haar werk geen ecopleidooi is en eerder voortkomt uit klassieke beeldhouwkundige principes waarbij textuur, compositie, dynamiek en structuur belangrijk zijn, maakt Korstanje zich wel zorgen om de achteloze houding ten opzichte van de levende en niet-levende natuur, zoals onder andere in de visserij die enorme schade aan het ecosysteem toebrengt.

Material World
Kunst, Design, Mode

De tentoonstelling toont werken van Pieke Bergmans, Nacho Carbonell, Iris van Herpen, Maartje Korstanje, Joris Laarman, Alon Levin, Karen Sargsyan en Marga Weimans. Veel werken zijn speciaal gemaakt voor deze tentoonstelling, die te zien is tot en met 28 augustus 2011.

Beeldmateriaal van de tentoonstelling kunt u downloaden via www.groningermuseum.nl
--------------------------------------------------------------------------------------------
Noot voor de redactie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Communicatie/pr: Willemien Bouwers, telefoon: 050-3666 555. E-mail: wbouwers@groningermuseum.nl
Openingstijden Groninger Museum
Dinsdag tot en met zondag 10.00 – 18.00 uur. Op maandag gesloten.

Beeldmateriaal 'Material World' 1

Beeldmateriaal 'Material World' 1

Beeldmateriaal 'Material World' 1 (.ZIP)

Beeldmateriaal 'Material World' 2

Beeldmateriaal 'Material World' 2

Beeldmateriaal 'Material World' 2 (.ZIP)